Breaking News

Đồng bộ hóa dữ liệu

Đồng bộ hóa dữ liệu là quá trình trao đổi và đồng bộ hóa thông tin giữa hai nguồn dữ liệu theo thời gian. Ứng dụng của đồng bộ hóa dữ liệu rất đa dạng, có thể là đồng bộ hóa tập tin, đồng bộ hóa cho PDA hay việc …

Read More »

SNMP agent

SNMP agent là một tiến trình (process) chạy trên network element, có nhiệm vụ cung cấp thông tin của element cho station, nhờ đó station có thể quản lý được element. Nói cách khác, Application chạy trên station và agent chạy trên element là 2 tiến trình SNMP trực tiếp …

Read More »

Network element

Network element  là các thiết bị, máy tính, hoặc phần mềm  tương thích SNMP và được quản lý bởi network management station. Như vậy element bao gồm device, host và application.

Read More »

Network management station

Network management station  thường là một máy tính chạy phần mềm quản lý SNMP (SNMP management application), dùng để giám sát và điều khiển tập trung các network element.

Read More »

SMNP (Simple Network Management Protocol)

Khái niệm SMNP SNMP – Simple Network Management Protocol (Giao thức quản lý mạng đơn gian). Về bản chất SNMP là một tập các thao tác cho phép người quản trị hệ thống có thể thay đổi trạng thái của các thiết bị (có hỗ trợ SNMP). Ví dụ, ta …

Read More »

Quản trị mạng

Quản trị mạng được định nghĩa là các công việc quản trị mạng lưới bao gồm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo mạng lưới hoạt động hiệu quả, đảm bảo mạng lưới cung cấp đúng chỉ tiêu định ra. Có thể khái quát công việc quản trị …

Read More »

Git

Bạn là lập trình viên, và đôi khi bạn muốn đưa về trạng thái trước khi quậy phá của file code nào đó? Cách đơn giản nhất đó là sao chép lại file trước khi chỉnh sửa. Trường hợp dùng phương pháp này thì sẽ phải thường xuyên thực hiện …

Read More »

Packet Sniffer

1. Packet Sniffer là gì? Packet Sniffer hay Protocol Analyzer là những công cụ được sử dụng để chuẩn đoán và phát hiện lỗi hệ thống mạng và các vấn đề liên quan. Packet Sniffers được các Hacker sử dụng với mục đích như theo dõi bí mật Network Traffic …

Read More »

ReST (Representational State Transfer)

REST là viết tắt của cụm từ Representational State Transfer (đôi khi còn được viết là ReST) là một kiểu kiến trúc được sử dụng trong việc giao tiếp giữa các máy tính (máy tính cá nhân và máy chủ của trang web) trong việc quản lý các tài nguyên …

Read More »

Dữ liệu tĩnh

Trong lập trình hướng đối tượng ta có thể hiểu dữ liệu tĩnh là loại dữ liệu được sử dụng ở dạng toàn cục, dù nó được xử lý ở bất kỳ file nào trong cùng một chương trình đều được lưu lại trong lớp, ta có thể gọi chúng …

Read More »

Tính đóng gói

Tính đóng gói là tính chất không cho phép người dùng hay đối tượng khác thay đổi dữ liệu thành viên của đối tượng nội tại. Chỉ có các hàm thành viên của đối tượng đó mới có quyền thay đổi trạng thái nội tại của nó mà thôi. Các …

Read More »

Kế thừa lồng

Kế thừa lồng  hay còn gọi là kế thừa nhiều lớp, nghĩa là một lớp được kế thừa từ nhiều lớp. Lớp B kế thừa lớp A, lớp C kế thừa lớp B và thế là ta có luồng kế thừa  A -> B -> C. Một ví dụ khác thực tế hơn, giả …

Read More »

Tính đa hình

Tính đa hình cho phép các chức năng (method) khác nhau được thực thi khác nhau trên các đối tượng khác nhau. Nói nôm na đơn giản hơn là bạn có 3 lớp A,B,C kế thừa nhau và trong 3 lớp này có ba method cùng tên là show(); . …

Read More »