IDL (Interactive Data Language)

2 ngày ago in I
IDL, viết tắt của Interactive Data Language (ngôn ngữ tương tác dữ liệu) là một ngôn ngữ lập trình thiết kế dành riêng cho mục đích xử ...

UI (User Interface)

3 ngày ago in U
UI (User Interface) là một khái niệm để nói tới nơi mà con người và máy móc cùng làm việc với nhau. Với sự ra đời của máy tính, UI có ...

React

1 tuần ago in R
React là một thư viện viết bằng javascript, dùng để xây dựng giao diện người dùng(User Interface – UI). UI tất nhiên là quan trọng, ...

Web đen

1 tuần ago in W
Web đen là tên gọi của báo chí tiếng Việt dành cho các trang web có nội dung không lành mạnh, thường bao gồm khỏa thân và các cảnh sinh ...

SnapChat

1 tuần ago in S
 SnapChat là ứng dụng mạng xã hội dùng để chia sẻ thông tin, hình ảnh, video và chỉ có một (hoặc một số) bạn bè trong danh sách của ...

Engineer

2 tuần ago in E
Engineer (kỹ sư) là một thuật ngữ được sử dụng ở cấp cao nhất so với mọi người đã được nhắc tới trước đó với các hoạt động như thiết kế ...

Programmer (Lập trình viên)

2 tuần ago in P
Programmer (Lập trình viên) là người cung cấp chính xác các logic tới coder để các coder viết code yêu cầu máy tính làm việc theo yêu ...

Developer

2 tuần ago in D
Developer (Nhà phát triển) là người không chỉ code mà tham gia vào tất cả các giai đoạn của SDLC (Software Development Life Cycle – Quy ...

.ctp

.ctp là đuôi định dạng của file trong thư mục View của framework CakePhp. Một framework mở theo mô hình MVC, có khả năng bảo mật cao.

Project

2 tuần ago in P
Dự án (Project) là một sư nỗ lực thực hiện một nhiêm vụ trong một giai đoan thời gian nhất định, và khi kết thúc thời gian định trước ...

Codecademy

2 tuần ago in C
Codecademy là một trang web chứa các khóa học lập trình, cụ thể là về một số ngôn ngữ như Javascript, PHP, Python, Ruby, HTML & CSS ...

PHPixie

2 tuần ago in P
PHPixie là một framework khá mới, nó xuất hiện vào năm 2012 với mục tiêu tạo ra một framework hiệu suất cao cho các trang web dạng ...

HMVC (Hierarchical Model-View-Controller)

2 tuần ago in H
Mô hình HMVC (Viết tắt Hierarchical Model-View-Controller) là một mô hình cấu trúc vô cùng mạnh mẽ. Được thiết kế tối ưu hóa để áp dụng ...