CCIE

2 ngày ago in C
CCIE là chứng chỉ cao nhất về mặt quản trị do Cisco cấp (vì hệ thống chứng chỉ của Cisco không chỉ có quản trị mạng mà còn có cả Thiết ...

CCNA (Cisco Certified Network Associate)

2 ngày ago in C
Chứng chỉ CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng ...

ASP.NET

2 ngày ago in K
Khái niệm ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những ...

nopCommerce

4 ngày ago in N
nopCommerce là một mã nguồn mở cho giải pháp thương mại điện tử. nopCommerce là một giỏ hàng hoàn toàn tùy biến với tính ổn định và ...

Dịch vụ thư mục

5 ngày ago in D
Dịch vụ thư mục đơn giản chỉ là phần mềm hệ thống mà lưu trữ, tổ chức và cung cấp quyền truy cập vào thông tin trong một thư mục.

GNS3

5 ngày ago in G
GNS3 là một phần mềm hỗ trợ bạn thiết kế, xây dựng, cấu hình hệ thống mạng gần giống với các thiết bị thật của cisco. Một phần mềm ...

Model trong mô hình MVC

6 ngày ago in M
Model có nhiệm vụ thao tác với cơ sở dữ liệu, nghĩa là nó sẽ chứa tất cả các hàm, các phương thức truy vấn trực tiếp với dữ liệu và ...

View trong mô hình MVC

6 ngày ago in V
View có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ controller và hiển thị nội dung sang các đoạn mã HTML, bạn có thể hiểu nôm na đây người ta còn ...

Controller trong mô hình MVC

6 ngày ago in C
Controller đóng vài trò trung gian giữa Model và View. Nó có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ client sau đó xử lý request, load model ...

AutoIt

2 tuần ago in A
AutoIt (phát âm aw-toe-it)[2] là một ngôn ngữ lập trình được cung cấp miễn phí, có dạng kịch bản giống như BASIC được thiết kế để tự ...

TLS (Secure Sockets Layer)

2 tuần ago in T
TLS (tiếng Anh: Transport Layer Security: “Bảo mật tầng truyền tải”), cùng với SSL (Secure Sockets Layer: “Tầng ổ bảo ...

SSL (Secure Sockets Layer)

2 tuần ago in S
Khái niệm SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer (Tầng ổ bảo mật), là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa ...

WLan (Wireless local area network)

2 tuần ago in W
Khái niệm WLan ra đời năm 1980 WLAN hay mạng cục bộ không dây (viết tắt từ tiếng Anh: wireless local area network) là mạng cục bộ (LAN) ...