CloudOffice

2 tuần ago in C
Văn phòng điện tử CloudOffice là một hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu và điều hành quản trị công việc toàn diện và ...

CCDA (Cisco Certified Design Associate)

2 tuần ago in C
CCDA (Cisco Certified Design Associate): Chứng chỉ chỉ của Cisco chuyên về thiết kế mạng, thiết kế hệ thống mạng. Có thể nắm vững từ ...

CVD

4 tuần ago in C
CVD là tổng hợp của VCD và SVCD –> cỡ màn hình 352×240nhưng dựa trên định dạng MPEG2 –> chả có nhóm nào release cái này hết.

CAM video

4 tuần ago in C
CAM video được thu trực tiếp từ các rạp chiếu phim bằng máy quay kỹ thuật số, đôi khi có sử dụng chân cắm mini, vì thế máy quay có thể ...

Codecademy

1 tháng ago in C
Codecademy là một trang web chứa các khóa học lập trình, cụ thể là về một số ngôn ngữ như Javascript, PHP, Python, Ruby, HTML & CSS ...

CCIE

2 tháng ago in C
CCIE là chứng chỉ cao nhất về mặt quản trị do Cisco cấp (vì hệ thống chứng chỉ của Cisco không chỉ có quản trị mạng mà còn có cả Thiết ...

CCNA (Cisco Certified Network Associate)

2 tháng ago in C
Chứng chỉ CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng ...

Controller trong mô hình MVC

2 tháng ago in C
Controller đóng vài trò trung gian giữa Model và View. Nó có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ client sau đó xử lý request, load model ...

CodeIgniter

3 tháng ago in C
# Khái niệm CodeIgniter là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) nguồn mở được dùng để xây dựng các ứng dụng web động ...

​Cổng vòng (circuit-Level Gateway)

7 tháng ago in C
​Cổng vòng (circuit-Level Gateway) Cổng vòng là một chức năng đặc biệt có thể thực hiện đ­ợc bởi một cổng ứng dụng. Cổng vòng đơn giản ...

Cain & Abel

7 tháng ago in C
Cain & Abel là một công cụ khôi phục mật khẩu được sử dụng nhiều nhất trên hệ điều hành Microsoft. Công cụ này cho phép người dùng ...

Chữ ký số

7 tháng ago in C
​Chữ ký số là gì? Về căn bản, khái niệm chữ ký số cũng giống như chữ viết tay. Bạn dùng nó để xác nhận lời hứa hay cam kết của mình và ...

Công nghệ NGN

9 tháng ago in C
Mạng viễn thông thế hệ mới (NGN – Viết tắt của Next Generation Network) là một mạng có hạ tầng thông tin duy nhất dựa trên công ...

Confirm() trong Javascript

11 tháng ago in C
Hàm confirm() trong Javascript cũng sẽ xuất hiện một thông báo popup nhưng nó có thêm hai sự lựa chọn là Yes và No, nếu người dùng chọn ...