$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

HD-DVD

HD-DVD cũng là chuẩn DVD lưu trử video chất lượng cao tương tự như Blu-Ray, HD-DVD được phát triển bởi Toshiba và từng cạnh tranh gắt ...

SVCD

SVCD Dựa trên định dạng MPEG 2, 2500kbits và cỡ 480×480 (NTSC), khi xem thì thưởng ở cỡ màn hình 4:3

TS (Telesync) video

Một bản video TS (Telesync) cũng tương tự như Cam, ngoại trừ việc nó sử dụng nguồn âm thanh bên ngoài (rất có thể là một jack âm thanh ...

.ctp

.ctp là đuôi định dạng của file trong thư mục View của framework CakePhp. Một framework mở theo mô hình MVC, có khả năng bảo mật cao.

FuelPHP framework

FuelPHP à một full-stack PHP framework, là một framework đơn giản, linh hoạt, hướng cộng đồng và được viết mới hoàn toàn dựa trên PHP ...

Zend framework

Zend Framework? Zend framework là tập hợp các gói PHP chuyên nghiệp. Phát triển dựa trên nền tảng lập trình hướng đối tượng, được dùng ...

Opera Browser

Opera là một trình duyệt web và cũng là một bộ phần mềm Internet được phát triển bởi Opera Software, hiện được hơn 270 triệu người sử ...