E-Commerce (Thương mại điện tử)

2 ngày ago in E
Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet ...

Emile Baudot

1 tuần ago in E
Emile Baudot là người thiết kế được máy phát điện tín dùng phương pháp đa hợp, có thể truyền cùng một lúc 6 bản tin trên một đường dây ...

Engineer

1 tháng ago in E
Engineer (kỹ sư) là một thuật ngữ được sử dụng ở cấp cao nhất so với mọi người đã được nhắc tới trước đó với các hoạt động như thiết kế ...

Email software (Phần mềm thư điện tử)

2 tháng ago in E
Phần mềm thư điện tử (email software) là loại phần mềm nhằm hỗ trợ cho người dùng việc chuyển và nhận các mẫu thông tin (thường là dạng ...

Email (thư điện tử)

2 tháng ago in E
Thư điện tử, hay email (từ chữ electronic mail), đôi khi được dịch không chính xác là điện thư, là một hệ thống chuyển nhận thư từ qua ...