$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

Frontend

7 ngày ago in F
Frontend là phần tương tác với người dùng. Xét về website, tất cả mọi thứ bạn thấy trên trang web hay trong chính bài viết này thì đó ...

FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

1 tuần ago in F
FDDI ( viết tắt của Fiber Distributed Data Interface) là công nghệ mạng cao tốc do Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ (ANSI) X3T9.5 phát triển ...

FQDN (Fully Qualified Domain Name)

1 tuần ago in F
FQDN (Fully Qualified Domain Name) là một địa chỉ tên miền đầy đủ, bao gồm cả tên máy chủ lưu trữ tên miền (hostname) và tên miền cấp ...

FolderHighlight

3 tuần ago in F
FolderHighlight là một trong số ít phần mềm cho phép bạn thay đổi màu sắc Folder, chắc có lẽ cũng bởi vì nhu cầu sử dụng ít nên không ...

File ldf

2 tháng ago in F
File .ldf là tập tin Log (Transaction log file – tên file có phần mở rộng là .ldf) : đây là file ghi lại tất cả những thay đổi diễn ra ...

File ndf

2 tháng ago in F
Là một tập tin dữ liệu trong SQL. Secondary data file (tên file có phần mở rộng là .ndf) : đây là file phụ thường chỉ sử dụng khi ...

File mdf

2 tháng ago in F
File mdf, Primary data file (tên file có phần mở rộng là .mdf) là tâp tin dữ liệu (data file) trong SQL, đây là file chính chứa data và ...

File hosts, hosts.ics

2 tháng ago in F
Trong máy tính có 2 file host: Một file tên hosts không có đuôi định dạng, và một file hosts có định dạng là .ics (hosts.ics) File Host ...

Function (hàm)

4 tháng ago in F
Hàm (function) nghĩa là một tập hợp các đoạn mã và nó sẽ thực thi các đoạn mã đó khi gọi hàm ra, nó sẽ được thực thi lại nhiều lần hoặc ...

Frame Relay

1 năm ago in F
Định nghĩa – Khái niệm Frame Relay Frame Relay là một dịch vụ truyền số liệu mạng diện rộng dựa trên công nghệ chuyển mạch gói. Đây là ...

Form Field

1 năm ago in F
Form Field là nói chung về những thành phần nhập liệu trong Form của ngôn ngữ HTML. Ví dụ: Text Field TextArea Password Check Box Radio ...

File Inclusion

1 năm ago in F
1. Giới thiệu File Inclusion File Inclusion là lỗ hổng cho phép hacker chèn các file mã độc vào đoạn script thực thi của ứng dụng web. ...

File Hosts

1 năm ago in F
File Host là một tập tin nằm trong hệ thống của các hệ điều hành, tại đây nó lưu trữ các thông tin IP của các máy chủ mà tên miền được ...

FLV (Flash Video)

1 năm ago in F
FLV (Flash Video) là một định dạng video được phát triển bởi hãng Adobe Systems, với ưu điểm ít tốn băng thông đường truyền nên được sử ...

Firewall (Tường lửa)

1 năm ago in F
Khái niệm Firewall (Tường lửa): Trong ngành mạng máy tính, bức tường lửa (tiếng Anh: firewall) là rào chắn mà một số cá nhân, tổ chức, ...