$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

HEIF (High Efficiency Image Format – HEIF)

3 tuần ago in H
HEIF (viết tắt của cụm từ High Efficiency Image Format – HEIF) là một công nghệ lưu ảnh mới được Apple giới thiệu tại hội nghị dành cho ...

HD 1080p, HD 1080i, HD 720p

3 tháng ago in H
Phổ biến nhất hiện nay vẫn là chuẩn 720p (với mỗi khung hình có độ phân giải 1280 x 720 pixel) và chuẩn 1080i (độ phân giải 1920 x 1080 ...

HD (High-definition)

3 tháng ago in H
HD (High-definition) hay HDTV (High-definition Televison) hiểu nôm na “truyền hình với độ nét cao”, là một thuật ngữ chỉcác chương ...

HMVC (Hierarchical Model-View-Controller)

3 tháng ago in H
Mô hình HMVC (Viết tắt Hierarchical Model-View-Controller) là một mô hình cấu trúc vô cùng mạnh mẽ. Được thiết kế tối ưu hóa để áp dụng ...

HTML5

3 tháng ago in H
HTML5 là phiên bản nâng cao và mới nhất của HTML. Theo khái niệm công nghệ, HTML không là một ngôn ngữ chương trình, nhưng là một ngôn ...

Hreflang

4 tháng ago in H
Khái niệm Hreflang là một trong những thẻ (tag) quan trọng giúp xác định ngôn ngữ trang web của bạn với các công cụ tìm kiếm. Thẻ này ...

Hàm trim trong Php

9 tháng ago in H
Hàm trim($string, $ky_tu); Xóa ký tự $ky_tu nằm ở đầu và cuối chuỗi $str, nếu ta không nhập $ky_tu thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng ...

Hàm strpos trong Php

9 tháng ago in H
Hàm strpos($str, $chuoi_tim ) tìm vị trí của chuỗi $chuoi_tim trong chuỗi $str, kết quả trả về false nếu không tìm thấy. echo ...

Hàm strstr trong php

9 tháng ago in H
Hàm strstr( $string, $ky_tu_cho_truoc ) tách một chuỗi bắt đầu từ  $ky_tu_cho_truoc cho đến hết chuỗi. echo strstr('vlo.vn Xin Chào', ...

Hàm substr trong php

9 tháng ago in H
Hàm substr( $string,  $start, $length ) này lấy một chuỗi con nằm trong chuỗi $str bắt đầu từ ký tự thứ $start và chiều dài $length ...

Hàm strip_tags trong php

9 tháng ago in H
Hàm strip_tags( $string, $allow_tags ) này bỏ các thẻ html trong chuỗi $string được khai báo ở $allow_tags. echo ...

Hàm html_entity_decode trong php

9 tháng ago in H
Ngược lại với htmlentities, hàm html_entity_decode($string) này chuyển ngược các ký tự dạng thực thể HTML sang dạng ký tự của chúng. ...

Hàm htmlentities trong Php

9 tháng ago in H
Hàm htmlentities($str) này chuyển các thể html trong chuỗi $str sang  dạng thực thể của chúng (html sẽ ko còn tác dụng nên bạn có thể ...

Hàm sha1 trong php

9 tháng ago in H
Hàm sha1($string) này mã hóa chuỗi thành một dãy 40 ký tự (mã hóa sha1) echo sha1('vlo.vn'); // kết quả ...

Hàm md5 trong php

9 tháng ago in H
Hàm md5( $str) này mã hóa chuỗi thành một dãy 32 ký tự (mã hóa md5). echo md5('vlo.vn'); // Kết quả: b0b560e5e8c0a43040bf5b378253ef4e