$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

ifInOctets

4 ngày ago in I
ifInOctets là object cho ta biết thông tin về số byte đã nhận được trên một port của thiết bị (hỗ trợ SNMP)

ifPhysAddress

5 ngày ago in I
ifPhysAddress là object cho ta biết địa chỉ Mac Address của một port của thiết bị (Thiết bị hỗ trợ SNMP)

ifNumber

5 ngày ago in I
ifNumber là object cho biết tổng số port giao tiếp (interface) của thiết bị (hỗ trợ SNMP)

Interface

5 ngày ago in I
Interface được nghe đến rất nhiều, nhưng lại khá khó để tìm được một định nghĩa chung tổng quát, vậy nên xin nêu ra một số khái niệm ...

IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

7 ngày ago in I
IANA là Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (tên tiếng Anh là Internet Assigned Numbers Authority) là một cơ quan giám sát việc chỉ định ...

ITU (International Telecomunication Union)

7 ngày ago in I
ITU (viết tắt của International Telecomunication Union nghĩa là Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế hay Liên hiệp Viễn thông Quốc Tế) là tổ ...

ICQ (I Seek You)

2 tháng ago in I
ICQ là một chương trình máy tính nhắn tin tức thì lần đầu tiên được Mirabilis, một công ty Israel phát triển và phổ biến vào năm 1996. ...

IDL (Interactive Data Language)

3 tháng ago in I
IDL, viết tắt của Interactive Data Language (ngôn ngữ tương tác dữ liệu) là một ngôn ngữ lập trình thiết kế dành riêng cho mục đích xử ...

IDE (Integrated Development Environment)

10 tháng ago in I
Môi trường phát triển tích hợp (tiếng Anh: Integrated Development Environment; viết tắt: IDE) còn được gọi là “Môi trường thiết ...

IDS (Hệ thống phát hiện xâm phạm)

11 tháng ago in I
IDS (Hệ thống phát hiện xâm phạm) là một hệ thống phòng chống, nhằm phát hiện các hành động tấn công vào một mạng. Mục đích của nó là ...

ISDN (Integrated Services Digital Network)

1 năm ago in I
Trong lĩnh vực viễn thông, ISDN (Integrated Services Digital Network – Mạng số tích hợp đa dịch vụ) là công nghệ băng hẹp được sử ...

ISP (Internet Service Provider)

1 năm ago in I
Nhà cung cấp dịch vụ Internet hay Nhà cung cấp dịch vụ nối mạng (tiếng Anh: Internet Service Provider, viết tắt: ISP) chuyên cung cấp ...

Intel (Integrated Electronics)

1 năm ago in I
Tập đoàn Intel (Integrated Electronics) thành lập năm 1968 tại Santa Clara, California, Hoa Kỳ. Intel sản xuất các sản phẩm như chip vi ...