$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

Javascript

1 năm ago in J
Khái niệm  Javascript Javascript là một ngôn ngữ lập trình được tạo ra vào năm 1995 bởi Brendan Eich tại Netscape. Mục đích ban đầu để ...

JSON (JavaScript Object Noattion)

1 năm ago in J
Khái niệm JSON JSON (JavaScript Object Noattion) là 1 định dạng hoán vị dữ liệu nhanh. Chúng dễ dàng cho chúng ta đọc và viết. Dễ dàng ...

John von Neumann

2 năm ago in J
John von Neumann (Neumann János; 28 tháng 12, 1903 – 8 tháng 2, 1957) là một nhà toán học người Mỹ gốc Hungary và là một nhà bác học ...