ASP.NET

2 tháng ago in K
Khái niệm ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những ...

Kế thừa lồng

6 tháng ago in K
Kế thừa lồng  hay còn gọi là kế thừa nhiều lớp, nghĩa là một lớp được kế thừa từ nhiều lớp. Lớp B kế thừa lớp A, lớp C kế thừa lớp B và ...

Kerberos

8 tháng ago in K
Kerberos là một giao thức mật mã dùng để xác thực trong các mạng máy tính hoạt động trên những đường truyền không an toàn. Giao thức ...

Keyboard (Bàn phím máy tính)

1 năm ago in K
Trong máy tính, một bàn phím là một thiết bị ngoại vi được mô hình một phần theo bàn phím máy đánh chữ. Về hình dáng, bàn phím là sự ...

Keylogger

1 năm ago in K
Keylogger hay “trình theo dõi thao tác bàn phím” theo cách dịch ra tiếng Việt là một chương trình máy tính ban đầu được ...

Knoppix

1 năm ago in K
Knoppix là một hệ điều hành có thể chạy trực tiếp hoàn toàn trên CD hay DVD mà không cần cài đặt bất cứ yếu tố nào lên ổ cứng. Knoppix ...

Khối điều khiển (CU – Control Unit)

2 năm ago in K
Là thành phần của CPU có nhiệm vụ thông dịch các lệnh của chương trình và điều khiển hoạt động xử lí, được điều tiết chính xác bởi xung ...

Kiến trúc Von Neumann

2 năm ago in K
Von Neumann là một kiểu kiến trúc phần cứng máy tính. Mặc dù ngày nay đã có những kiến trúc khác được đưa ra, nhưng kiến trúc Von ...

Kênh Tin – Chanel

2 năm ago in K
Kênh tin: là môi trường lan truyền thông tin. Để có thể lan truyền được thông tin trong một môi trường vật lý xác định, thông tin phải ...

Kiến trúc phân tầng

2 năm ago in K
* Hiểu về kiến phúc phân tầng: Để giảm độ phức tạp của việc thiết kế và cài đặt mạng, hầu hết các máy tính đều được phân tích thiết kế ...