Relational Database Engine

11 giờ ago in L
Relational Database Engine là một engine có khả năng chứa data ở các quy mô khác nhau dưới dạng table và support tất cả các kiểu kết ...

Laravel

1 tháng ago in L
Laravel là một PHP framework  mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell và nhắm vào mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng ...

Landing Page

3 tháng ago in L
Landing Page hay gọi là trang đích (trang mục tiêu) của một trang web được tối ưu hóa, nhằm hướng tới người dùng nội dung của nó tập ...

Lệnh require_once

6 tháng ago in L
Lệnh require_once này có chức năng chẳng khác gì lệnh require, tuy nhiên điểm khác biệt đó là lệnh require_once chỉ import đúng một ...

Lệnh require trong php

6 tháng ago in L
Lệnh require Dùng để import một file PHP khác vào file hiện tại, lúc này file hiện tại có thể sử dụng mọi tài nguyên của file import ...

Localhost

9 tháng ago in L
Hiểu theo nghĩa nôm na và đơn giản nhất: Local là trên máy tính của các bạn, host là Web hosting hoặc WebServer ! Localhost được sử ...

label trong html

10 tháng ago in L
Định nghĩa và sử dụng Tag <label> định nghĩa nhãn cho thành phần <input />. Tag <label> không hiển thị bất cứ gì đặc ...

LAN (Local Area Network)

1 năm ago in L
Khái niệm – Định nghĩa LAN LAN là viết tắt của Local Area Network tạm dịch là mạng máy tính nội bộ, giao tiếp này cho phép các ...

Layout trong Android

1 năm ago in L
Layout là các dạng điều khiển đặc biệt không hiển thị ra mà hình mà dùng để chứa và bố trí chỗ cho các điều khiển khác. Tất cả các ...

Linux

1 năm ago in L
Linux là gì? Linux là tên gọi của một hệ điều hành máy tính và cũng là tên hạt nhân của hệ điều hành. Nó có lẽ là một ví dụ nổi tiếng ...

Lập trình tuyến tính

2 năm ago in L
Lập trình tuyến tính là cách viết chương trình trong đó phần lớn các lệnh được đặt theo trình tự  thực hiện của chúng, nghĩa là lệnh ...

Landing page

2 năm ago in L
Khái niệm: Landing page: Trong Marketing online, được coi là trang đích đến, là một trang xuất hiện khi có một khách hàng tiềm năng ...