NTFS

2 ngày ago in N
NTFS là hệ thống tập tin tiêu chuẩn của Windows NT, bao gồm cả các phiên bản sau này của Windows như Windows 2000, Windows XP, Windows ...

nopCommerce

2 tháng ago in N
nopCommerce là một mã nguồn mở cho giải pháp thương mại điện tử. nopCommerce là một giỏ hàng hoàn toàn tùy biến với tính ổn định và ...

Network element

5 tháng ago in N
Network element  là các thiết bị, máy tính, hoặc phần mềm  tương thích SNMP và được quản lý bởi network management station. Như vậy ...

Network management station

5 tháng ago in N
Network management station  thường là một máy tính chạy phần mềm quản lý SNMP (SNMP management application), dùng để giám sát và điều ...

Nút mạng

8 tháng ago in N
Nút mạng là một thiết bị điểm được ghép nối lại, cùng với nhiều thiết bị khác, tạo nên một mạng lưới truyền thông. Mỗi một nút phải có ...

Ngôn ngữ lập trình C#

11 tháng ago in N
C# (đọc là “C thăng” hay “C sharp” (“xi-sáp”)) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát ...

Ngôn ngữ lập trình C++

11 tháng ago in N
Ngôn ngữ C++ (đọc là “C cộng cộng” hay “xi-plus-plus”, IPA: /siː pləs pləs/) là một loại ngôn ngữ lập trình. ...

Ngôn ngữ lập trình C

11 tháng ago in N
Khái niệm ngôn ngữ C Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng ...

NetBIOS (Network Basic Input/Output System)

1 năm ago in N
NetBIOS (Network Basic Input/Output System) là một ngôn ngữ lập trình ứng dụng ghép nối tương thích API cho các máy khách kết nối tới ...

Non-breaking space

1 năm ago in N
Ký tự   là gì?   (Non-breaking space) – Không gian không bị phá hủy. Là khoảng trắng trong HTML – Ký tự ...

Nginx

1 năm ago in N
Nginx là một máy chủ proxy ngược mã nguồn mở (open source reverse proxy server) sử dụng phổ biến giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và ...

Nessus

1 năm ago in N
Nessus là một phần mềm quét lỗ hổng khá toàn diện. Mục tiêu của nó là phát hiện các lỗ hổng tiềm ẩn trên các hệ thống được kiểm tra ...

Nmap

1 năm ago in N
Nmap là một công cụ bảo mật được phát triển bởi Floydor, ban đầu nó chỉ là một tool *nix nhưng về sau đã phát triển rất mạnh mẽ phù hợp ...

NS (name server)

1 năm ago in N
NS (name server) xác định Name Server khác cho domain Record tiếp theo cần có trong zone là NS (name server) record. Mỗi name ...

Notification (thông báo)

1 năm ago in N
Notification cho phép thông tới người dùng các sự kiện của ứng dụng mà không làm ngắt quãng hoạt động của Activity. Notification dùng ...