$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

PCMan trong Linux

2 ngày ago in P
PCMan là một trong những trình quản lý cửa sổ nhanh và nhẹ. Nó khác biệt với những trình quản lý file là do có tính năng nhiều cửa sổ ...

PDU (Protocol Data Unit) trong SNMP

3 ngày ago in P
SNMP chạy trên nền UDP. Cấu trúc của một bản tin SNMP bao gồm : version, community và data. Phần Data trong bản tin SNMP gọi là PDU ...

PMD (Physical Medium Dependent)

1 tuần ago in P
PMD (viết tắt của cụm từ Physical Medium Dependent) là một trong ba lớp con của lớp vật lý mà kiến trúc Ethernet chia ra (gồm PMD ...

Phần mềm iKID

1 tuần ago in P
iKID là phần mềm giúp các bậc cha mẹ quản lý được thời gian và nội dung mà con em mình sử dụng khi truy nhập Internet cũng như những ...

Petrwrap (NotPetya)

4 tuần ago in P
Mã độc Petrwrap (hoặc NotPetya), được cho là hậu duệ của mã độc Petya từng xuất hiện năm ngoái và tạo ra một cuộc tấn công lớn trên quy ...

PPDIOO

2 tháng ago in P
PPDIOO (Viết tắt: Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize). PPDIOO là một quy trinh thống nhất gồm sáu bước: Chuẩn bị, lên ...

Programmer (Lập trình viên)

3 tháng ago in P
Programmer (Lập trình viên) là người cung cấp chính xác các logic tới coder để các coder viết code yêu cầu máy tính làm việc theo yêu ...

Project

3 tháng ago in P
Dự án (Project) là một sư nỗ lực thực hiện một nhiêm vụ trong một giai đoan thời gian nhất định, và khi kết thúc thời gian định trước ...

PHPixie

3 tháng ago in P
PHPixie là một framework khá mới, nó xuất hiện vào năm 2012 với mục tiêu tạo ra một framework hiệu suất cao cho các trang web dạng ...

Phalcon framework

3 tháng ago in P
Phalcon là một framework PHP được xây dựng trên nền ngôn ngữ C. Chính vì được xây dựng bằng ngôn ngữ C, ngôn ngữ gần với ngôn ngữ hệ ...

Prado Framework

3 tháng ago in P
Prado là php framework mã nguồn mở, định hướng đối tượng và sự kiện trong lập trình. Tên PRADO là từ viết tắt của từ “PHP Rapid ...

P2P (Peer to Peer)

4 tháng ago in P
Khái niệm Mạng ngang hàng (tiếng Anh: peer-to-peer network), còn gọi là mạng đồng đẳng, là một mạng máy tính trong đó hoạt động của ...

Packet Sniffer

7 tháng ago in P
1. Packet Sniffer là gì? Packet Sniffer hay Protocol Analyzer là những công cụ được sử dụng để chuẩn đoán và phát hiện lỗi hệ thống ...

Php7

12 tháng ago in P
Cụ thể là gì? PHP7 là một phiên bản của ngôn ngữ PHP được giới thiệu vào ngày 3 tháng 9 năm 2015, đây là phiên bản mới nhất và được ...

Prompt() trong javascript

1 năm ago in P
Hàm prompt() trong javascript dùng  để lấy thông tin từ người dùng, gồm có hai tham số truyền vào là nội dung thông báo và giá trị ban ...