$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

SNMP access control list (ACL)

5 ngày ago in S
Khi manager gửi không đúng community hoặc khi OID cần lấy lại không nằm trong view cho phép thì agent sẽ không trả lời. Tuy nhiên khi ...

SetRequest trong SNMP

5 ngày ago in S
SetRequest là bản tin được manager gửi cho agent để thiết lập giá trị cho một object nào đó. Ví dụ : Có thể đặt lại tên của một máy ...

sysName

6 ngày ago in S
sysName là object cho ta biết tên thiết bị hỗ trợ SNMP đó.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

7 ngày ago in S
Khái niệm SNMP SNMP – viết tắt của Simple Network Management Protocol (Giao thức quản lý mạng đơn gian) là một tập các thao tác cho ...

SYSVOL

2 tuần ago in S
SYSVOL là một thư mục chứa các chính sách dành cho các đối tượng người dùng hoặc máy tính và các đoạn script quan trọng khác. Cần chú ý ...

Subnet mask

2 tuần ago in S
Subnet mask hay còn gọi là subnet, subnet work là sự phân chia lô gic địa chỉ TCP/IP. Môn thực hành phân chia địa chỉ mạng thành 2 hoặc ...

Stack Clash

3 tuần ago in S
Stack Clash là lỗ hổng bắt nguồn từ cơ chế bảo vệ của trình quản lý bộ nhớ trên các hệ điều hành đang được sử dụng phổ biến. Stack là ...

Snipping Tool

2 tháng ago in S
Snipping Tool là một chương trình tiện ích nằm sẵn trên bộ ứng dụng của Windows. Snipping Tool cho phép bạn lựa chọn các cửa sổ hoặc ...

SQL Server profiler

2 tháng ago in S
SQL Profiler hay SQL Server profiler Nó có khả năng chụp tất cả các sự kiện hay hoạt động diễn ra trên một SQL Server và lưu lại dưới ...

Svchost.exe

2 tháng ago in S
Theo Microsoft: “svchost.exe là tên 1 process (tiến trình) hỗ trợ chung cho các dịch vụ chạy từ các thư viện liên kết động ...

SQL Server 2005

2 tháng ago in S
SQL Server 2005 là giải pháp phân tích và quản trị dữ liệu thế hệ kế tiếp của Microsoft. Nó sẽ cho phép nâng cao độ bảo mật, khả năng ...

Sir Charles Wheatstone

2 tháng ago in S
Sir Charles Wheatstone (1802-1875) là nhà vật lý người Anh. Về viễn thông, Wheatstone đã phối hợp với Willoughby Smith thiết kế thiết ...

Samuel Morse

2 tháng ago in S
Samuel Morse, tên đầy đủ là Samuel Finley Breese Morse, người Mỹ, là một họa sĩ, nhà phát minh tín hiệu vô tuyến điện và bảng chữ cái ...

Satoshi Nakamoto

2 tháng ago in S
Satoshi Nakamoto (中本哲史) là một nhân vật hoặc tổ chức ẩn danh đã sáng tạo ra Bitcoin và đã khởi tạo ra phần mềm mã nguồn mở Bitcoin Core ...

SCREENER (SCR)

3 tháng ago in S
Những phiên bản kiểu này chủ yếu xuất phát từ những cuộn băng VHS (bản thử của băng VHS…) – SCREENER (SCR) là dạng băng mà nhà sản xuất ...