$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

Thunar trong Linux

2 ngày ago in T
Thunar là trình quản lý file mặc định của desktop Xfce 4 và cũng được phát hành với phiên bản Enlightenment mới nhất (E17). Nó rất nhẹ, ...

Trap trong SNMP

4 ngày ago in T
           Bản tin Trap được agent tự động gửi cho manager mỗi khi có sự kiện xảy ra bên trong agent, các sự kiện này không phải là các ...

Tizen OS

1 tuần ago in T
Tizen ( /ˈtaɪzɛn/) hay Tizen OS là hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên Linux, được hậu thuẫn bởi Intel và Samsung Electronics và trong ...

Tiêu chuẩn ANSI

1 tuần ago in T
Tiêu chuẩn ANSI là bộ tiêu chuẩn Hoa Kỳ do tổ chức ANSI (American National Standards Intitute: Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ) đưa ...

Token Ring

1 tuần ago in T
Ngoài Ethernet LAN một công nghệ LAN chủ yếu khác đang được dùng hiện nay là Token Ring. Nguyên tắc của mạng Token Ring được định nghĩa ...

Token passing

1 tuần ago in T
Token passing là phương pháp truy nhập xác định, là một phương pháp truy cập dùng trong mạng Token Ring, trong đó các xung đột được ...

Transact-SQL

1 tháng ago in T
Transact-SQL là ngôn ngữ SQL mở rộng dựa trên SQL chuẩn của ISO (International Organization for Standardization) và ANSI (American ...

Transaction

2 tháng ago in T
Transaction là một tiến trình xử lý có xác định điểm đầu và điểm cuối, được chia nhỏ thành các operation (phép thực thi) , tiến trình ...

Tốc độ mạng (rate)

2 tháng ago in T
Tốc độ (rate) thường được tính bằng đơn vị bps,nghĩa là số bit truyền đi trong 1 giây. Ví dụ : Tốc độ trên đường truyền Ethernet là ...

Thông lượng (trong mạng máy tính)

2 tháng ago in T
Thông lượng (throughput) là lượng thông tin hữu ích được truyền đi trên mạng trong một đơn vị thời gian và chính thông lượng mới là chỉ ...

Tệp CSV

2 tháng ago in T
Tệp CSV là một tệp giá trị được phân cách bằng dấu phẩy. Khi văn bản và số được lưu trong một tệp CSV, thật dễ dàng để di chuyển chúng ...

TELECINE (TC)

3 tháng ago in T
TeleCine (TC) là máy phim số ghi phim từ băng. Âm thanh và hình ảnh có thể rất tốt, tuy nhiên sẽ phụ thuộc vào chất lượng của máy. ...

Thuộc tính Placeholder trong HTML

4 tháng ago in T
Thuộc tính placeholder là thuộc tính mới trong HTML5 dành cho thẻ input. Tác dụng của placeholder là cung cấp thêm thông tin cho người ...

Thẻ Base trong HTML

4 tháng ago in T
Khái niệm Tag <base> định một địa chỉ mặc định hoặc một mục tiêu mặc định cho tất cả các liên kết trên một trang. Tag ...