Tốc độ mạng (rate)

2 tuần ago in T
Tốc độ (rate) thường được tính bằng đơn vị bps,nghĩa là số bit truyền đi trong 1 giây. Ví dụ : Tốc độ trên đường truyền Ethernet là ...

Thông lượng (trong mạng máy tính)

2 tuần ago in T
Thông lượng (throughput) là lượng thông tin hữu ích được truyền đi trên mạng trong một đơn vị thời gian và chính thông lượng mới là chỉ ...

Tệp CSV

2 tuần ago in T
Tệp CSV là một tệp giá trị được phân cách bằng dấu phẩy. Khi văn bản và số được lưu trong một tệp CSV, thật dễ dàng để di chuyển chúng ...

TELECINE (TC)

4 tuần ago in T
TeleCine (TC) là máy phim số ghi phim từ băng. Âm thanh và hình ảnh có thể rất tốt, tuy nhiên sẽ phụ thuộc vào chất lượng của máy. ...

Thuộc tính Placeholder trong HTML

2 tháng ago in T
Thuộc tính placeholder là thuộc tính mới trong HTML5 dành cho thẻ input. Tác dụng của placeholder là cung cấp thêm thông tin cho người ...

Thẻ Base trong HTML

2 tháng ago in T
Khái niệm Tag <base> định một địa chỉ mặc định hoặc một mục tiêu mặc định cho tất cả các liên kết trên một trang. Tag ...

TLS (Secure Sockets Layer)

3 tháng ago in T
TLS (tiếng Anh: Transport Layer Security: “Bảo mật tầng truyền tải”), cùng với SSL (Secure Sockets Layer: “Tầng ổ bảo ...

Tín hiệu số

6 tháng ago in T
Tín hiệu số là tín hiệu đã được lấy mẫu và lượng tử hóa.

Tín hiệu tương tự

6 tháng ago in T
Tín hiệu tương tự là tín hiệu có giá trị thay đổi liên tục theo thời gian.

Tính đóng gói

6 tháng ago in T
Tính đóng gói là tính chất không cho phép người dùng hay đối tượng khác thay đổi dữ liệu thành viên của đối tượng nội tại. Chỉ có các ...

Tính đa hình

6 tháng ago in T
Tính đa hình cho phép các chức năng (method) khác nhau được thực thi khác nhau trên các đối tượng khác nhau. Nói nôm na đơn giản hơn là ...

Tính kế thừa

6 tháng ago in T
Tính kế thừa ở đây là gì ? Là sự kế thừa, tái sử dụng phương thức, thuộc tính của lớp cơ sở. Và lớp kế thừa được gọi là lớp con, nó sẽ ...

Trừu tượng hóa dữ liệu

6 tháng ago in T
Trừ tượng hóa là quá trình đơn giản hóa một đối tượng mà trong đó chỉ bao gồm những đặc điểm quan tâm và bỏ qua những đặc điểm chi tiết ...

Template

9 tháng ago in T
Template là những mẫu layout được thiết kế sẵn, người dùng chỉ cần tải về chỉnh sửa một chút cho phù hợp các chức năng là có thể đem ...