Văn phòng điện tử

2 tuần ago in V
Văn phòng điện tử là một phần mềm tích hợp đầy đủ các ứng dụng phục vụ nhu cầu quản lý, xử lý hồ sơ công việc, trao đổi thông tin, điều ...

VCD (Video Compact Disc)

4 tuần ago in V
Đĩa VCD (Video Compact Disc) là đĩa lưu trữ bằng tín hiệu sánh sáng, có khả năng lưu trữ lên đến 700MB. Như vậy DVD có khả năng lưu trữ ...

VCD video

4 tuần ago in V
VCD video dựa trên định dạng MPEG 1 , bitrate 1150kbit và cỡ 352×240 (NTCS). Chất lượng thì mọi người biết rồi.

VHSRip

4 tuần ago in V
VHSRip là bản copy từ băng VHS. Đại khái loại này chuyên về thể thao – trượt băng và XXX

VueJs

2 tháng ago in V
– Vue (phát âm là /vjuː/, giống view) là một progressive framework dùng để xây dựng giao diện người dùng ( UI ). Không giống các ...

Visual Basic.NET

2 tháng ago in V
Visual Basic.NET là một công cụ lập trình hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET trong bộ công cụ lập trình Microsoft Visual Studio ...

VB (Visual Basic)

2 tháng ago in V
Visual Basic (viết tắt VB) là một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-driven) và môi trường phát triển tích hợp (IDE) kết bó. Tổng ...

View trong mô hình MVC

2 tháng ago in V
View có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ controller và hiển thị nội dung sang các đoạn mã HTML, bạn có thể hiểu nôm na đây người ta còn ...

​NFV (Network Functions Virtualization) 

7 tháng ago in V
​NFV (Network Functions Virtualization) là một khái niệm khuyến nghị ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để ảo hóa toàn bộ các chức ...

VBScript (Visual Basic Script Edition)

8 tháng ago in V
VBScript hay Visual Basic Script Edition là một ngôn ngử dùng để lập Trình Trang Mạng HTML do Hảng Microsoft sáng chế để làm cho trang ...

Vulnerability

1 năm ago in V
Vulnerability: Là một vùng, điểm dễ bị tổn thương trong hệ thống theo một yêu cầu được phát hiện ra, một đặc điểm hay một tiêu chuẩn, ...

VPN (Virtual Private Network)

1 năm ago in V
Khái niệm VPN VPN – từ viết tắt của Virtual Private Network, dịch ra tiếng Việt là hệ thống mạng cá nhân ảo. Đây được hiểu là 1 ...

VMware Player

1 năm ago in V
Khái niệm định nghĩa VMware Player VMware Player là một phần mềm cài đặt trong máy tính dùng để chạy nhiều hệ điều hành ảo trên máy ...

ViewGroup trong Android

1 năm ago in V
Do các widget trong Android kế thừa từ lớp View, và layout kế thừa từ lớp ViewGroup, các tài liệu có thể dùng thuật ngữ View thay cho ...

Vòng đời của Activity trong Android

1 năm ago in V
Trạng thái của Activity xác định độ ưu tiên của ứng dụng. Trạng thái của một Activity được xác định bởi vị trí của nó trong ngăn xếp ...