Breaking News
Home / D / Dữ liệu tĩnh

Dữ liệu tĩnh

Trong lập trình hướng đối tượng ta có thể hiểu dữ liệu tĩnh là loại dữ liệu được sử dụng ở dạng toàn cục, dù nó được xử lý ở bất kỳ file nào trong cùng một chương trình đều được lưu lại trong lớp, ta có thể gọi chúng là thành viên tĩnh. Mỗi thành viên đều có các mức truy cập private, public và protected bình thường.

Theo freetuts

About top9xy

Check Also

Đệ quy phi tuyến

Đệ quy phi tuyến là loại đệ quy mà trong hàm có dùng vòng lặp …