Breaking News
Home / K / Kế thừa lồng

Kế thừa lồng

Kế thừa lồng  hay còn gọi là kế thừa nhiều lớp, nghĩa là một lớp được kế thừa từ nhiều lớp. Lớp B kế thừa lớp A, lớp C kế thừa lớp B và thế là ta có luồng kế thừa  A -> B -> C.

Một ví dụ khác thực tế hơn, giả sử Ông mình sinh ra Ba mình, Ba mình sinh ra mình như vậy mình kế thừa dòng máu của Ông mình và Ba mình.

About top9xy

Check Also

Keylogger

Keylogger hay “trình theo dõi thao tác bàn phím” theo cách dịch ra tiếng Việt …