Khái niệm, định nghĩa PPDIOO là gì?

PPDIOO (Viết tắt: Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize).

PPDIOO là một quy trinh thống nhất gồm sáu bước: Chuẩn bị, lên kế hoạch, thiết kế, triển khai, vận hành, tối ưu hóa. Với quy trình tuần hoàn khép kín như vậy đem lại những lợi ích sau:

  • Chuẩn bị tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc lên kế hoạch thiết kế và triển khai.
  • Lên kế hoạch xây dựng hạ tầng mạng cẩn thận, sử dụng công nghệ, phân bố tài nguyên hợp lý giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.
  • Thiết kế mạng hợp lý, vận hành hiệu quả cũng làm tăng tính sẵn sàng của hệ thống.
  • Xây dựng chiến lược về mặt công nghệ cũng giúp cho doanh nghiệp linh hoạt hơn khi đáp ứng những nhu cầu thực tiễn.
  • Tối ưu hóa tốc độ truy cập ứng dụng, dịch vụ.
  • Đảm bảo tính sẵn sàng, tin cậy, yếu tố bảo mật được nâng cao.
  • Dễ dàng trong việc triển khai, sau khi xây dựng xong mạng hoạt động ổn định với hiệu xuất hoạt động cao.