Breaking News

TextArea trong HTML

TextArea: Dùng để nhập văn bản có nhiều dòng * Cấu trúc <textarea cols = "column" rows = "row" name = "name" id = "id" >content</textarea> Ví dụ: <textarea cols = "20" rows = "5 name = "chuthich">Vui lòng nhập chú thích tại đây</textarea> Hiển thị Vui lòng nhập chú …

Read More »

Radio Button trong Form HTML

Radio Button: Cho phép người dùng lựa chọn một trong nhiều phương án có thể Cấu trúc: <input type = "radio" name = "name" id = "id" value = "value" [checked] /> Ví dụ: <html> <head> <title>form trong html</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> </head> <body> <form action=""> Nam: <input …

Read More »

Check Box trong Form HTML

Check Box: Cho phép người dùng lựa chọn một hoặc nhiều phương án, không giống như Radio – chỉ được chọn một trong tất cả Cấu trúc: <input type = "checkbox" name = "name" id = "id" value = "value" [checked] /> Ví dụ: <html> <head> <title>form trong html</title> <meta …

Read More »

Password Field trong Form HTML

Password Field: Dùng để nhập mật khẩu, mật khẩu khi nhập sẽ chuyển sang dạng ký tự ẩn (chấm đen hoặc hoa thị) Cấu trúc <input type = "password" name = "name" id = "id" value = "value" size = "size" maxlength = "length"/> Ví dụ: Mật khẩu: <input type …

Read More »

Text Field trong Form HTML

Text Field: Dùng để nhập một dòng văn bản Cấu trúc: <input type = "text" name = "name" id = "id" value = "value" maxlength = "length" size = "size" /> Ví dụ: <html> <body> <form action=""> First name: <input type="text" name="firstname"/> <br> Last name:<input type="text" name="lastname"/> </form> </body> </html> Hiển thị: …

Read More »

Non-breaking space

Ký tự &nbsp; là gì? &nbsp; (Non-breaking space) – Không gian không bị phá hủy. Là khoảng trắng trong HTML – Ký tự đặc biệt được dùng nhiều nhất trong HTML. Khi viết HTML thì nhiều khoảng trắng – dấu cách sẽ chỉ được tính là một. Chính vì vậy …

Read More »

Form Field

Form Field là nói chung về những thành phần nhập liệu trong Form của ngôn ngữ HTML. Ví dụ: Text Field TextArea Password Check Box Radio Button File List Submit Reset Button Combobox …

Read More »

Ransomware

Khái niệm – Định nghĩa Ransomware Ransomware – chắc hẳn các bạn đã nghe đến cái tên này nhiều lần rồi. Ransomware, phần mềm gián điệp, phần mềm tống tiền… đều là 1. Đây là tên gọi chung của 1 dạng phần mềm độc hại – Malware, có “tác dụng” chính là …

Read More »

Computer Science – CS (Khoa học máy tính)

Khái niệm – Định nghĩa Computer Science – CS – Khoa học máy tính Khoa học máy tính (Computer Science – CS) là ngành nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về thông tin và tính toán cùng sự thực hiện và ứng dụng của chúng trong các hệ thống máy …

Read More »

Computer (Máy vi tính)

Khái niệm – Định nghĩa máy tính Máy tính, cũng gọi là máy vi tính hay máy điện toán, là những thiết bị hay hệ thống dùng để tính toán hay kiểm soát các hoạt động mà có thể biểu diễn dưới dạng số hay quy luật lôgic. Máy tính …

Read More »

sFTP (Secure File Transfer Protocol)

sFTP là chữ viết tắt của (Secure File Transfer Protocol hoặc SSH File Transfer Protocol), tức nó là một giao thức trao đổi dữ liệu giữa máy khách và máy chủ nhưng các dữ liệu được trao đổi sẽ bị mã hóa trước khi chuyển đến máy chủ hoặc máy …

Read More »

Remix OS

Remix OS là một hệ điều hành mới được phát triển từ công ty Jide và nó được tùy biến từ hệ điều hành Android trên mobile của tập đoàn Google. Nhưng điều đặc biệt ở đây là Remix OS có thể hoạt động tốt trên máy tính sử dụng chip …

Read More »

OSPF (Open Shortest Path First)

Khái niệm: OSPF – Open Shortest Path First là một giao thức định tuyến động theo kiểu Link State. Đây là một giao thức được sử dụng rộng rãi trong các mạng có qui mô lớn. Một số đặc điểm chính của giao thức OSPF: – OSPF là một giao thức Link State …

Read More »

Cygwin

Cygwin là môi trường *nix trong Windows bằng cách tạo một Lớp tương thích. Thông qua đó người dùng Windows có thể chạy các ứng dụng mà vốn vẫn phổ biến trên Linux, Unix sau khi chương trình đó được chuyển qua Cygwin. Hiện nay Cygwin chạy trên các bản …

Read More »

OS X (Mac OS X)

OS X /ˌoʊ ɛs ˈtɛn/, (trước đây là Mac OS X) là một dòng hệ điều hành độc quyền, được phát triển và phân phối bởiApple, được cài đặt sẵn trên các máy tính Macintosh. Mac OS X là thế hệ tiếp nối của Mac OS, hệ điều hành ban đầu …

Read More »