CodeIgniter

2 tuần ago in C
# Khái niệm CodeIgniter là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) nguồn mở được dùng để xây dựng các ứng dụng web động ...

Landing Page

2 tuần ago in L
Landing Page hay gọi là trang đích (trang mục tiêu) của một trang web được tối ưu hóa, nhằm hướng tới người dùng nội dung của nó tập ...

Multicast

2 tuần ago in M
Multicast là thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách thức truyền tin được gửi từ 1 hoặc nhiều điểm đến 1 tập hợp các điểm khác. Trong ...

Broadcasr

2 tuần ago in B
Broadcasr là thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách thức truyền tin được gửi từ 1 điểm đến tất cả các điểm khác. Trong trường hợp này, có ...

Unicast

2 tuần ago in U
Unicast là 1 thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách thức truyền tin được gửi từ 1 điểm đến 1 điểm khác. Trong trường hợp này chỉ có 1 ...

Active Record

4 tuần ago in A
Về cơ bản, Active Record làm nhiệm vụ abstract hóa việc thao tác với các bảng trong cơ sở dữ liệu. Nói cách khác, programmer sẽ không ...

Đồng bộ hóa dữ liệu

1 tháng ago in D
Đồng bộ hóa dữ liệu là quá trình trao đổi và đồng bộ hóa thông tin giữa hai nguồn dữ liệu theo thời gian. Ứng dụng của đồng bộ hóa dữ ...

SNMP agent

2 tháng ago in S
SNMP agent là một tiến trình (process) chạy trên network element, có nhiệm vụ cung cấp thông tin của element cho station, nhờ đó ...

Network element

2 tháng ago in N
Network element  là các thiết bị, máy tính, hoặc phần mềm  tương thích SNMP và được quản lý bởi network management station. Như vậy ...

Network management station

2 tháng ago in N
Network management station  thường là một máy tính chạy phần mềm quản lý SNMP (SNMP management application), dùng để giám sát và điều ...

SMNP (Simple Network Management Protocol)

2 tháng ago in S
Khái niệm SMNP SNMP – Simple Network Management Protocol (Giao thức quản lý mạng đơn gian). Về bản chất SNMP là một tập các thao tác ...

Quản trị mạng

3 tháng ago in Q
Quản trị mạng được định nghĩa là các công việc quản trị mạng lưới bao gồm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo mạng lưới hoạt động hiệu ...

Git

3 tháng ago in G
Bạn là lập trình viên, và đôi khi bạn muốn đưa về trạng thái trước khi quậy phá của file code nào đó? Cách đơn giản nhất đó là sao chép ...

Packet Sniffer

3 tháng ago in P
1. Packet Sniffer là gì? Packet Sniffer hay Protocol Analyzer là những công cụ được sử dụng để chuẩn đoán và phát hiện lỗi hệ thống ...

ReST (Representational State Transfer)

3 tháng ago in R
REST là viết tắt của cụm từ Representational State Transfer (đôi khi còn được viết là ReST) là một kiểu kiến trúc được sử dụng trong ...