ICQ (I Seek You)

3 tuần ago in I
ICQ là một chương trình máy tính nhắn tin tức thì lần đầu tiên được Mirabilis, một công ty Israel phát triển và phổ biến vào năm 1996. ...

File ldf

3 tuần ago in F
File .ldf là tập tin Log (Transaction log file – tên file có phần mở rộng là .ldf) : đây là file ghi lại tất cả những thay đổi diễn ra ...

File ndf

3 tuần ago in F
Là một tập tin dữ liệu trong SQL. Secondary data file (tên file có phần mở rộng là .ndf) : đây là file phụ thường chỉ sử dụng khi ...

File mdf

3 tuần ago in F
File mdf, Primary data file (tên file có phần mở rộng là .mdf) là tâp tin dữ liệu (data file) trong SQL, đây là file chính chứa data và ...

DB2

3 tuần ago in D
DB2 là một trong các dòng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của IBM (RDBMS: relational Database Management System). Có nhiều ...

Microsoft Office Access

3 tuần ago in M
Microsoft Office Access, thường được gọi tắt là MS Access hoặc đơn giản là Access, là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ do ...

Oracle

3 tuần ago in O
Oracle là tên của một hãng phần mềm, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến trên thế giới. Hãng Oracle ra đời đầu những năm 70 của thế ...

SQL Server profiler

4 tuần ago in S
SQL Profiler hay SQL Server profiler Nó có khả năng chụp tất cả các sự kiện hay hoạt động diễn ra trên một SQL Server và lưu lại dưới ...

Query Analyzer

4 tuần ago in Q
Query Analyzer: Đối với một DBA giỏi thì hầu như chỉ cần công cụ này là có thể quản lý cả một hệ thống database mà không cần đến những ...

Enterprise Manager

4 tuần ago in E
Enterprise Manager là một công cụ cho ta thấy toàn cảnh hệ thống CSDL một cách rất trực quan. Nó rất hữu ích đặc biệt cho người mới học ...

Relational Database Engine

4 tuần ago in L
Relational Database Engine là một engine có khả năng chứa data ở các quy mô khác nhau dưới dạng table và support tất cả các kiểu kết ...

Windows NT Workstation

4 tuần ago in W
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 là một hệ điều hành mạnh cho các máy trạm. Được tối ưu hoá cho những trạm làm việc cần hiệu xuất ...

Windows NT

4 tuần ago in W
Windows NT là một họ các hệ điều hành được sản xuất bởi Microsoft, với phiên bản đầu tiên được phát hành vào tháng 7 năm 1993. Đây là ...

Svchost.exe

4 tuần ago in S
Theo Microsoft: “svchost.exe là tên 1 process (tiến trình) hỗ trợ chung cho các dịch vụ chạy từ các thư viện liên kết động ...