FuelPHP framework

FuelPHP à một full-stack PHP framework, là một framework đơn giản, linh hoạt, hướng cộng đồng và được viết mới hoàn toàn dựa trên PHP ...

Slim framework

2 tuần ago in S
Slim là một framework PHP nhỏ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần và không thừa thứ gì cả. Các micro framework thường tối giản trong thiết ...

Zend framework

Zend Framework? Zend framework là tập hợp các gói PHP chuyên nghiệp. Phát triển dựa trên nền tảng lập trình hướng đối tượng, được dùng ...

Phalcon framework

2 tuần ago in P
Phalcon là một framework PHP được xây dựng trên nền ngôn ngữ C. Chính vì được xây dựng bằng ngôn ngữ C, ngôn ngữ gần với ngôn ngữ hệ ...

Yii Framework

2 tuần ago in Y
Khái niệm Nếu bạn chọn framework Yii thì trang web của bạn sẽ có tốc độ thực thi rất nhanh, nhanh hơn so với các framework PHP khác, ...

Prado Framework

2 tuần ago in P
Prado là php framework mã nguồn mở, định hướng đối tượng và sự kiện trong lập trình. Tên PRADO là từ viết tắt của từ “PHP Rapid ...

Symfony

2 tuần ago in S
Symfony là một framework Open Source viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP5. Symfony giúp phát triển ứng dụng web thiết kế theo yêu cầu. Một ...

Laravel

2 tuần ago in L
Laravel là một PHP framework  mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell và nhắm vào mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng ...

GitHub

2 tuần ago in G
Khái niệm GitHub là một dịch vụ cung cấp kho lưu trữ mã nguồn Git dựa trên nền web cho các dự án phát triển phần mềm. GitHub cung cấp ...

SVG (Scalable Vector Graphics)

2 tuần ago in S
SVG (viết tắt của Scalable Vector Graphics) là một ngôn ngữ đánh dấu (markup language) XML và dùng để miêu tả các hình ảnh đồ họa véc ...

Opera Software

2 tuần ago in O
Opera Software là một công ty độc lập vùng Scandinavia đã tham gia công việc tạo trình duyệt web từ năm 1994. Đọc thêm về Opera tại ...

Opera Browser

Opera là một trình duyệt web và cũng là một bộ phần mềm Internet được phát triển bởi Opera Software, hiện được hơn 270 triệu người sử ...

Mozilla Firefox

2 tuần ago in M
Mozilla Firefox là một trình duyệt web mã nguồn mở tự do xuất phát từ Gói Ứng dụng Mozilla, do Tập đoàn Mozilla quản lý. Firefox đạt ...

Google Chrome (Chromium)

2 tuần ago in G
Google Chrome là một trình duyệt web miễn phí, được phát triển bởi Google, sử dụng nền tảng V8 engine. Dự án mã nguồn mở đứng sau ...

Safari

2 tuần ago in S
“Safari” là “một trình duyệt web” được phát triển bởi Apple dựa trên các công cụ WebKit. Safari là một trình ...