Firewall (Tường lửa)

1 năm ago in F
Khái niệm Firewall (Tường lửa): Trong ngành mạng máy tính, bức tường lửa (tiếng Anh: firewall) là rào chắn mà một số cá nhân, tổ chức, ...

IIS (Internet Information Services)

1 năm ago in I
Khái niệm IIS (Internet Information Services) IIS là viết tắt của từ (Internet Information Services ), được đính kèm với các phiên bản ...

Nginx

1 năm ago in N
Nginx là một máy chủ proxy ngược mã nguồn mở (open source reverse proxy server) sử dụng phổ biến giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và ...

Apache

1 năm ago in A
Apache hay là chương trình máy chủ HTTP là một chương trình dành cho máy chủ đối thoại qua giao thức HTTP. Apache chạy trên các hệ điều ...

Web Application Firewall (WAF)

1 năm ago in W
Web Application Firewall – WAF là giải pháp bảo mật toàn diện và mạnh mẽ dành cho các ứng dụng Web. WAF đưa ra một phương thức ...

Webapp (Ứng dụng web)

1 năm ago in W
Trong kỹ thuật phần mềm, một Ứng dụng web hay webapp là một trình ứng dụng mà có thể tiếp cận qua web thông qua mạng như Internet hay ...

OWASP (Open Web Application Security Project)

1 năm ago in O
OWASP (Open Web Application Security Project) là 1 dự án mở về bảo mật ứng dụng web, dự án là sự cố gắng chung của cộng đồng với mục ...

ModSecurity

1 năm ago in M
ModSecurity là một sản phẩm thuộc dự án OWASP, cho phép người dùng cấu hình, tùy chỉnh các phương thức phát hiện tấn công vào web ...

Trojan

1 năm ago in T
Trojan horse, tiếng Anh của Ngựa Troian, là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng ...

Process (quá trình)

1 năm ago in P
Quá trình (process) là trạng thái tức thời của một chương trình đang chạy trên máy tính. Nó bao gồm bộ nhớ cần thiết để chạy chương ...

Tờ ghi nhớ câu lệnh Linux/Ubuntu/Debian

1 năm ago in T
Trình bày một cách khoa học, dễ tìm. Một cách học lệnh dễ nhớ. Đối với những người bắt đầu làm quen với Ubuntu/Linux, việc làm quen với ...

Keylogger

1 năm ago in K
Keylogger hay “trình theo dõi thao tác bàn phím” theo cách dịch ra tiếng Việt là một chương trình máy tính ban đầu được ...

Syskey

1 năm ago in S
Để bảo vệ hệ thống Windows bằng mật khẩu hiện có khá nhiều cách, trong đó cách thường được áp dụng là sử dụng phần mềm của hãng thứ ba. ...

Knoppix

1 năm ago in K
Knoppix là một hệ điều hành có thể chạy trực tiếp hoàn toàn trên CD hay DVD mà không cần cài đặt bất cứ yếu tố nào lên ổ cứng. Knoppix ...

Metasploit Framework

1 năm ago in M
1. Khái niệm Metasploit Framework: Metasploit Framework là một môi trường dùng để kiểm tra ,tấn công và khai thác lỗi của các service. ...