Frame Relay

1 năm ago in F
Định nghĩa – Khái niệm Frame Relay Frame Relay là một dịch vụ truyền số liệu mạng diện rộng dựa trên công nghệ chuyển mạch gói. Đây là ...

DSL (Digital Subcriber Line)

1 năm ago in D
DSL, hay Digital Subcriber Line (kênh thuê bao số), là một họ những kỹ thuật mà nó cung cấp kết nối kỹ thuật số thông qua cáp đồngcủa ...

Modem (Modulator and demodulator)

1 năm ago in M
Modem (viết tắt từ modulator and demodulator) là một thiết bị điều chế sóng tín hiệu tương tự nhau để mã hóa dữ liệu số, và giải điều ...

Telecommuting

1 năm ago in T
Làm việc từ xa hay Telecommuting mang đến cho các nhân viên sự linh hoạt và khoảng yên lặng cần thiết để tối ưu hóa năng suất lao động ...

ISDN (Integrated Services Digital Network)

1 năm ago in I
Trong lĩnh vực viễn thông, ISDN (Integrated Services Digital Network – Mạng số tích hợp đa dịch vụ) là công nghệ băng hẹp được sử ...

360 Total Security

1 năm ago in 3
Khái niệm 360 Total Security: Là một phần mềm diệt virus, tuy nhiên ở Việt Nam thì phần mềm này ít được biết đến với danh nghĩa là phần ...

WHOIS

1 năm ago in W
Khái niệm – Định nghĩa Who-is WHOIS thực chất là “who-is”, là một hình thức tra cứu thông tin chủ sở hữu tên miền và ...

ISP (Internet Service Provider)

1 năm ago in I
Nhà cung cấp dịch vụ Internet hay Nhà cung cấp dịch vụ nối mạng (tiếng Anh: Internet Service Provider, viết tắt: ISP) chuyên cung cấp ...

Compiler (Trình biên dịch)

1 năm ago in C
Khái niệm – định nghĩa Compiler Trình biên dịch, còn gọi là phần mềm biên dịch, compiler, là một chương trình máy tính làm công ...

SAN (Storage Area Network)

1 năm ago in S
SAN (tiếng Anh: Storage Area Network) là một mạng được thiết kế để kết nối các máy chủ tới hệ thống lưu trữ dữ liệu, trong đó các máy ...

Port

1 năm ago in P
Khái niệm – Định nghĩa Trong giao thức TCP và UDP, port là số nguyên 16 bit được chèn vào phần đầu (header) của mỗi gói tin. ...

Source Code (Mã nguồn)

1 năm ago in S
Mã nguồn (Source Code) là các dòng lệnh để đáp ứng với một sự kiện nào đó (Click trên command button chẳng hạn). Khi người sử dụng kích ...

Account

1 năm ago in A
Tài khoản (Account) là sự kết hợp của hai yếu tố username (tên người dùng) và password (mật khẩu) do một dịch vụ nào đó đã cung cấp cho ...

Vulnerability

1 năm ago in V
Vulnerability: Là một vùng, điểm dễ bị tổn thương trong hệ thống theo một yêu cầu được phát hiện ra, một đặc điểm hay một tiêu chuẩn, ...

LAN (Local Area Network)

1 năm ago in L
Khái niệm – Định nghĩa LAN LAN là viết tắt của Local Area Network tạm dịch là mạng máy tính nội bộ, giao tiếp này cho phép các ...