DSU (Data Service Unit)

1 năm ago in D
Data Service Unit (DSU) là bộ phận có khả năng quản lý việc điều khiển đường truyền và chuyển đối các tín hiệu vào ra giữa các chuẩn ...

CSU (Channel Service Unit)

1 năm ago in C
Channel Service Unit (CSU) là bộ truyền và nhận tín hiệu trên các đường truyền WAN, nó cũng cung cấp cơ chế chống nhiễu(hoặc giao thoa) ...

Widget trong Android

1 năm ago in W
Widget trong Android là các điều khiển cho phép hiển thị dữ liệu và nhận tương tác với người dùng. Android hỗ trợ một số lượng lớn các ...

ViewGroup trong Android

1 năm ago in V
Do các widget trong Android kế thừa từ lớp View, và layout kế thừa từ lớp ViewGroup, các tài liệu có thể dùng thuật ngữ View thay cho ...

Layout trong Android

1 năm ago in L
Layout là các dạng điều khiển đặc biệt không hiển thị ra mà hình mà dùng để chứa và bố trí chỗ cho các điều khiển khác. Tất cả các ...

Slowloris Attack (Tấn công Slowloris)

1 năm ago in S
Là kĩ thuật tương tự như SYN flood (tạo nửa kết nối để làm cạn kiệt tài nguyên máy chủ) nhưng diễn ra ở lớp HTTP (lớp ứng dụng). Để tấn ...

Smurt Attack (Tấn công Smurt)

1 năm ago in S
Điều khiển các agent hay client tự gửi message đến một địa chỉ IP broadcast làm cho tất cả các máy trong subnet này gửi message đến hệ ...

Tấn công Land

1 năm ago in T
Tấn công LAND cũng gần giống như tấn công SYN, nhưng thay vì dùng các địa chỉ IP không có thực, hacker sẽ dùng chính địa chỉ IP của hệ ...

Wireshark

1 năm ago in W
Wireshark là gì? Là một phần mềm tự do dùng để xử lý sự cố mạng, phát triển những giao thức thông tin mới và trong giáo duc. Nó có thể ...

Tấn công SYN attack

1 năm ago in T
Để tìm hiểu Tấn công SYN attack là gì, trước hết, bạn hãy xem lại tiến trình bắt tay 3 bước của một kết nối TCP/IP. Một client muốn kết ...

Tấn công Teardrop

1 năm ago in T
Như ta đã biết , tất cả các dữ liệu chuyển đi trên mạng từ hệ thống nguồn đến hệ thống đích đều phải trải qua 2 quá trình : dữ liệu sẽ ...

Tấn công Ping of Death

1 năm ago in T
Một số máy tính sẽ ngưng hoạt động, reboot hoặc bị crash khi gởi gói data ping với kích thước lớn đến chúng. _ Ở kiểu DoS attack Ping ...

Winnuke (DoS Attack)

1 năm ago in W
 Winnuke là DoS attack chỉ có thể áp dụng cho các máy tính đang chạy Windows9x . Hacker sẽ gởi các gói tin với dữ liệu “Out of ...

Traceroute (công cụ truy vết)

1 năm ago in T
Trong máy tính, traceroute (tiếng Việt tạm dịch là công cụ truy vết) là một công cụ chẩn đoán mạng máy tính để hiển thị các tuyến đường ...