E-Commerce (Thương mại điện tử)

4 tuần ago in E
Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet ...

NTFS

4 tuần ago in N
NTFS là hệ thống tập tin tiêu chuẩn của Windows NT, bao gồm cả các phiên bản sau này của Windows như Windows 2000, Windows XP, Windows ...

SQL Server 2005

4 tuần ago in S
SQL Server 2005 là giải pháp phân tích và quản trị dữ liệu thế hệ kế tiếp của Microsoft. Nó sẽ cho phép nâng cao độ bảo mật, khả năng ...

Alexander Graham Bell

1 tháng ago in A
Alexander Graham Bell (3 tháng 3 năm 1847 – 2 tháng 8 năm 1922) là nhà phát minh, nhà khoa học, nhà cải cách người Scotland. Sinh ra và ...

Western Union Telegraph Company

1 tháng ago in W
Western Union Telegraph Company là công ty điện tín đầu tiên trong lịch sử được thành lập Công ty điện tín Western Union Telegraph ...

Battery Saver

1 tháng ago in B
Battery Saver là một chức năng của Windows 10. Chứng năng Battery Saver trong Windows 10 cũng tương tự như chức năng trong các thiết bị ...

Emile Baudot

1 tháng ago in E
Emile Baudot là người thiết kế được máy phát điện tín dùng phương pháp đa hợp, có thể truyền cùng một lúc 6 bản tin trên một đường dây ...

William Cooke

1 tháng ago in W
William Cooke và  Charles Wheatstone là người thực hiện bản điện tín đầu tiên trong lịch sử. Họ thực hiện ở Anh. Hệ thống của họ phải ...

Sir Charles Wheatstone

1 tháng ago in S
Sir Charles Wheatstone (1802-1875) là nhà vật lý người Anh. Về viễn thông, Wheatstone đã phối hợp với Willoughby Smith thiết kế thiết ...

Mã Morse

1 tháng ago in M
Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1870-1967. Đó là một bộ mã hiệu ...

Samuel Morse

1 tháng ago in S
Samuel Morse, tên đầy đủ là Samuel Finley Breese Morse, người Mỹ, là một họa sĩ, nhà phát minh tín hiệu vô tuyến điện và bảng chữ cái ...

Điện tín

1 tháng ago in D
Điện báo hay điện tín là cách thức truyền thông tin (tin nhắn) không lời thoại. Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng hải và hàng ...

Mô hình OSI

1 tháng ago in M
Mô hình OSI (Open Systems Interconnection Reference Model, viết ngắn là OSI Model hoặc OSI Reference Model) – tạm dịch là Mô hình ...