P2P (Peer to Peer)

1 tháng ago in P
Khái niệm Mạng ngang hàng (tiếng Anh: peer-to-peer network), còn gọi là mạng đồng đẳng, là một mạng máy tính trong đó hoạt động của ...

BitTorrent

1 tháng ago in B
BitTorrent là một giao thức chia sẻ tài nguyên trên mạng ngang hàng (P2P), đồng thời là tên của một chương trình chia sẻ tài nguyên ...

Thẻ Base trong HTML

1 tháng ago in T
Khái niệm Tag <base> định một địa chỉ mặc định hoặc một mục tiêu mặc định cho tất cả các liên kết trên một trang. Tag ...

Hreflang

1 tháng ago in H
Khái niệm Hreflang là một trong những thẻ (tag) quan trọng giúp xác định ngôn ngữ trang web của bạn với các công cụ tìm kiếm. Thẻ này ...

CCIE

1 tháng ago in C
CCIE là chứng chỉ cao nhất về mặt quản trị do Cisco cấp (vì hệ thống chứng chỉ của Cisco không chỉ có quản trị mạng mà còn có cả Thiết ...

CCNA (Cisco Certified Network Associate)

1 tháng ago in C
Chứng chỉ CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng ...

ASP.NET

1 tháng ago in K
Khái niệm ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những ...

nopCommerce

1 tháng ago in N
nopCommerce là một mã nguồn mở cho giải pháp thương mại điện tử. nopCommerce là một giỏ hàng hoàn toàn tùy biến với tính ổn định và ...

Dịch vụ thư mục

1 tháng ago in D
Dịch vụ thư mục đơn giản chỉ là phần mềm hệ thống mà lưu trữ, tổ chức và cung cấp quyền truy cập vào thông tin trong một thư mục.

GNS3

1 tháng ago in G
GNS3 là một phần mềm hỗ trợ bạn thiết kế, xây dựng, cấu hình hệ thống mạng gần giống với các thiết bị thật của cisco. Một phần mềm ...

Model trong mô hình MVC

1 tháng ago in M
Model có nhiệm vụ thao tác với cơ sở dữ liệu, nghĩa là nó sẽ chứa tất cả các hàm, các phương thức truy vấn trực tiếp với dữ liệu và ...

View trong mô hình MVC

1 tháng ago in V
View có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ controller và hiển thị nội dung sang các đoạn mã HTML, bạn có thể hiểu nôm na đây người ta còn ...

Controller trong mô hình MVC

1 tháng ago in C
Controller đóng vài trò trung gian giữa Model và View. Nó có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ client sau đó xử lý request, load model ...