$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

Konqueror

4 tuần ago in K
Konqueror là trình quản lý file trên Linux, dù KDE đã loại bỏ trình quản lý file Konqueror và thay thế bằng Dolphin trong các phiên bản ...

Dolphin trong KDE

4 tuần ago in D
Dolphin là File Manager mặc định được tích hợp trên KDE thay thế cho Konqueror kể từ phiên bản KDE 4. Dolphin là một File Manager với ...

Command line

4 tuần ago in C
Dòng lệnh (command line) là giao diện được thiết kế để người sử dụng có thể ra mệnh lệnh cho máy thực hiện chỉ bằng bàn phím thông qua ...

Bad Taste

4 tuần ago in B
Bad Taste (CVE-2017-11421) là tên một lỗ hổng code injection trong thành phần xử lý hình ảnh thu nhỏ của trình quản lý Gnome File. Lỗ ...

Zenfone 4 Max

4 tuần ago in Z
Zenfone 4 Max là smartphone tầm trung, sở hữu hai camera nhưng điểm hấp dẫn nhất của máy có lẽ nằm ở dung lượng pin mà nhà sản xuất ...

GetBulkRequest

4 tuần ago in G
GetBulkRequest là phương thức cho phép lấy thông tin quản lý từ nhiều phần trong bảng. Các bản tin Get/GetNext vẫn có thể  lấy cùng lúc ...

PDU (Protocol Data Unit) trong SNMP

4 tuần ago in P
SNMP chạy trên nền UDP. Cấu trúc của một bản tin SNMP bao gồm : version, community và data. Phần Data trong bản tin SNMP gọi là PDU ...

SNMP access control list (ACL)

4 tuần ago in S
Khi manager gửi không đúng community hoặc khi OID cần lấy lại không nằm trong view cho phép thì agent sẽ không trả lời. Tuy nhiên khi ...

View trong SNMP

4 tuần ago in V
Khi manager có read-community thì nó có thể đọc toàn bộ OID của agent, tuy nhiên agent có thể quy định chỉ cho phép đọc một số OID có ...

AFans

4 tuần ago in A
AFans là chiếc tai nghe nhái theo kiểu dáng Airpods, được chào bán với giá khoảng một triệu đồng ở thời điểm đăng bài, có kiểu dáng ...

Community string

4 tuần ago in C
Community string là một chuỗi ký tự được cài đặt giống nhau trên cả SNMP manager và SNMP agent, đóng vai trò như “mật khẩu” giữa 2 bên ...

egpNeighborloss

4 tuần ago in E
egpNeighborloss là generic trap thông báo rằng một trong số những “EGP neighbor” của thiết bị gửi trap đã bị coi là down và quan hệ đối ...

enterpriseSpecific

4 tuần ago in E
enterpriseSpecific là generic trap thông báo rằng bản tin trap này không thuộc các kiểu generic như trên mà nó là một loại bản tin do ...

authenticationFailure

4 tuần ago in A
authenticationFailure là generic trap thông báo rằng thiết bị gửi bản tin này đã nhận được một bản tin không được chứng thực thành công ...