Hàm addcslashes trong php

5 tháng ago in H
Hàm addcslashes ($str, $char_list) này sẽ thêm dấu gạch chéo (\) đằng trước những ký tự trong chuỗi $str mà ta liệt kê ở $char_list. Ví ...

SDN (Software Defined Networking)

5 tháng ago in S
​SDN hay mạng điều khiển bằng phần mềm (Software Defined Networking) được dựa trên cơ chế khai phá tách bạch việc kiểm soát một luồng ...

​NFV (Network Functions Virtualization) 

5 tháng ago in V
​NFV (Network Functions Virtualization) là một khái niệm khuyến nghị ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để ảo hóa toàn bộ các chức ...

​Cổng vòng (circuit-Level Gateway)

5 tháng ago in C
​Cổng vòng (circuit-Level Gateway) Cổng vòng là một chức năng đặc biệt có thể thực hiện đ­ợc bởi một cổng ứng dụng. Cổng vòng đơn giản ...

Angry IP Scanner

5 tháng ago in A
Angry IP scanner là một công cụ quét cổng và địa chỉ IP rất nhanh chóng và nhỏ gọn. Angry IP Scanner có thể ping một loạt địa chỉ IP và ...

Cain & Abel

5 tháng ago in C
Cain & Abel là một công cụ khôi phục mật khẩu được sử dụng nhiều nhất trên hệ điều hành Microsoft. Công cụ này cho phép người dùng ...

Backdoor

5 tháng ago in B
Backdoor là khái niệm để chỉ một loại Trojan, sau khi được cài đặt vào máy nạn nhân sẽ tự mở ra một cổng dịch vụ cho phép kẻ tấn công ...

Metasploit

5 tháng ago in M
Metasploit là một công cụ khai thác lỗ hổng trên mạng (tận dụng điểm yếu mạng để tạo ra backdoor). Công cụ này không miễn phí hay mã ...

Mã hóa RSA

5 tháng ago in M
Trong mật mã học, RSA là một thuật toán mật mã hóa công khai. Đây là thuật toán đầu tiên phù hợp với việc tạo ra chữ ký điện tử đồng ...

Chữ ký số

5 tháng ago in C
​Chữ ký số là gì? Về căn bản, khái niệm chữ ký số cũng giống như chữ viết tay. Bạn dùng nó để xác nhận lời hứa hay cam kết của mình và ...

RFC (Request For Comment)

5 tháng ago in R
​RFC là viết tắt của Request For Comment, là tập hợp những tài liệu về kiến nghị, đề xuất và những lời bình luận liên quan trực tiếp ...

MPLS (Multiprotocol Label Switching)

5 tháng ago in M
Định nghĩa Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS – Multiprotocol Label Switching) là một công nghệ lai kết hợp những đặc điểm tốt ...

Sublime Text

6 tháng ago in S
Sublime Text là một IDE này có giao diện mượt và có đầy đủ các tính năng. Điều đặc biệt Sublime Text là một phần mềm miễn phí. Các tính ...

IDE (Integrated Development Environment)

6 tháng ago in I
IDE viết tắt của cụm từ Integrated Development Environment là phần mềm cung cấp cho các lập trình viên một môi trường tích hợp bao gồm ...