AutoIt

2 tháng ago in A
AutoIt (phát âm aw-toe-it)[2] là một ngôn ngữ lập trình được cung cấp miễn phí, có dạng kịch bản giống như BASIC được thiết kế để tự ...

TLS (Secure Sockets Layer)

2 tháng ago in T
TLS (tiếng Anh: Transport Layer Security: “Bảo mật tầng truyền tải”), cùng với SSL (Secure Sockets Layer: “Tầng ổ bảo ...

SSL (Secure Sockets Layer)

2 tháng ago in S
Khái niệm SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer (Tầng ổ bảo mật), là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa ...

WLan (Wireless local area network)

2 tháng ago in W
Khái niệm WLan ra đời năm 1980 WLAN hay mạng cục bộ không dây (viết tắt từ tiếng Anh: wireless local area network) là mạng cục bộ (LAN) ...

CodeIgniter

2 tháng ago in C
# Khái niệm CodeIgniter là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) nguồn mở được dùng để xây dựng các ứng dụng web động ...

Landing Page

2 tháng ago in L
Landing Page hay gọi là trang đích (trang mục tiêu) của một trang web được tối ưu hóa, nhằm hướng tới người dùng nội dung của nó tập ...

Multicast

2 tháng ago in M
Multicast là thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách thức truyền tin được gửi từ 1 hoặc nhiều điểm đến 1 tập hợp các điểm khác. Trong ...

Broadcasr

2 tháng ago in B
Broadcasr là thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách thức truyền tin được gửi từ 1 điểm đến tất cả các điểm khác. Trong trường hợp này, có ...

Unicast

2 tháng ago in U
Unicast là 1 thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách thức truyền tin được gửi từ 1 điểm đến 1 điểm khác. Trong trường hợp này chỉ có 1 ...

Active Record

2 tháng ago in A
Về cơ bản, Active Record làm nhiệm vụ abstract hóa việc thao tác với các bảng trong cơ sở dữ liệu. Nói cách khác, programmer sẽ không ...

Đồng bộ hóa dữ liệu

2 tháng ago in D
Đồng bộ hóa dữ liệu là quá trình trao đổi và đồng bộ hóa thông tin giữa hai nguồn dữ liệu theo thời gian. Ứng dụng của đồng bộ hóa dữ ...

SNMP agent

4 tháng ago in S
SNMP agent là một tiến trình (process) chạy trên network element, có nhiệm vụ cung cấp thông tin của element cho station, nhờ đó ...

Network element

4 tháng ago in N
Network element  là các thiết bị, máy tính, hoặc phần mềm  tương thích SNMP và được quản lý bởi network management station. Như vậy ...

Network management station

4 tháng ago in N
Network management station  thường là một máy tính chạy phần mềm quản lý SNMP (SNMP management application), dùng để giám sát và điều ...