✯Cuối tuần mình đi đâu? |Tập 2| Nông trại Detrang Farm

26/02/2022 0 By Lamchame.com🤑Đây là một tập nằm trong series nhiều tập Cuối tuần mình đi đâu do Lamchame sản xuất !
➤ Xem thêm nhiều thông tin tại:

✔Bạn sẽ được trải nghiệm làm tò he, nhảy sạp, làm bánh trôi, nấu cơm niêu, đào khoai, cho dê ăn và vắt sữa dê ngoài ra các bạn còn được nặn gốm, cưỡi ngựa và tham quan, v.v…

➤|Tập 1| Công viên Nghĩa Đô:
➤|Tập 3| Family Garden:
➤|Tập 4| SnowTown:
➤|Tập 5| Book Square:

➤Forum:

➤Fanpage:

➤Channel:

source