📌 #5 Một ngày cuối tuần của mình!! (làm gì, đi đâu??) A weekend in my life 🎀

26/02/2022 0 By Thảo Zyy Diary📌 FOLLOW ZYY ON SOCIAL MEDIA

instagram: @_zylunn__

facebook: Vỹ Thao

tiktok: @19thg7_

💌 FOR WORK
email: [email protected]

THANKS FOR WATCHING 💕💕 ILYSM

Music in this video:
Âm nhạc: Yugen, Yugen, Kiwi, Pancakes, Dancing in the moonlight
Nhạc sĩ: Jef

Âm nhạc: Young me dreaming, With you in the morning
Nhạc sĩ: Carl Storm

Âm nhạc: Breathe slow, Solitude
Nhạc sĩ: Rook1e

source