Các ký giả tại Tòa Bạch Ốc phản đối quyết định không gửi máy bay chiến đấu của Ba Lan đến Ukraine

24/03/2022 0 By VietCatholicNews00:00:00 Đài Hiệu
00:00:22 Giới thiệu chương trình
00:00:57 Báng bổ không thể tưởng tượng: Thượng Phụ Kirill trao ảnh Đức Mẹ cho tướng Nga cầu xin cho quân Nga mau thắng
00:03:48 Các ký giả tại Tòa Bạch Ốc phản đối quyết định của Biden không gửi máy bay phản lực chiến đấu của Ba Lan đến Ukraine
00:07:09 Thị trưởng Kiev mời Đức Thánh Cha Phanxicô đến thủ đô Ukraine
00:12:00 Kết thúc
00:12:22 Closing Credits

source