Con đường đến tự do tài chính _ Pi Network

24/03/2022 0 By Tài Bùi Pioneer Pi NetworkLink cách tạo nút transfer:

Link cách thêm Mail vào tk Pi:

Link đk cần để Acc Pi có thể sử dụng sau mainnet:

Link Gr zalo hỗ trợ ae Pioneers:

HD tạo TK Pi Network

HD bảo mật 2 lớp cho TK
Pi xác minh facebook

HD cách tính số Pi thực

Hướng dẫn(HD) tạo VTBM cho Acc Pi

HD tạo TK Pi Network

HD cách tính số Pi thực cho TK Pi

HD thêm địa chỉ email vài TK Pi

Link Gr zalo hỗ trợ ae Pioneers:

HD tạo Ví cho TK Pi:

HD liên quan VTBM

Pi Node và những điều cần biết

Những điều Pioneers cần thiết phải quan tâm ngay lúc này:

Vấn đề sửa tên, thay đổi sđt, email, mất sđt, facebook thì có lm sao không?

Vấn đề về KYC, có cần thiết phải xác minh email và nút transfer không?

source