Cuối tuần đi đâu? Đi cà phê băng đăng -10°C | Cuối tuần làm gì?

26/02/2022 0 By Cuối tuần làm gì?Cuối tuần này hoặc sau giờ làm nếu bạn chưa biết đi đâu, thì mình có thể rủ Tòn, rồi mình với Tòn đi tránh nóng Sài Gòn, đi mặc áo lông ấm, cùng nhao sưởi ấm con tim hao gần nha!
.
Hợp lý không nè, nếu mọi người xem được video này và có đi học gì hay ho hoặc có làm gì vui về kể Tòn nghe, Tòn bắt chước đi ké với nghen!
.
[email protected]

[Đăng ký kênh Tòn, giúp Tòn bảo tồn nội dung tích cực nha hông?]:
.
Triệu ngàn hôn,
Híu Tòn
#cuoituanlamgi #ICEcoffee #caphebangdang #HPICELounge

source