Cuối tuần đi đâu? Đi Đầm Sen nước 💦 | Cuối tuần làm gì?

26/02/2022 0 By Cuối tuần làm gì?Sáng cuối tuần, thức dậy chưa biết đi đâu chơi, thì Tòn có một gợi ý cho mọi người là mình thử đi Đầm Sen nước chơi nha, vui lắm chơi cả ngày trong đó luôn, có điều chủ nhật thì hơi đông 1 tẹo!
.
Xưa Tòn ở dưới quê, lâu thiệt lâu trường tổ chức, gia đình tổ chức độ vài năm mới được đi Đầm Sen 1 lần, ấy vậy mà giờ chuyển lên Sài Gòn ở sát rạt Đầm Sen luôn, không đi cũng uổng, thử đi Đầm Sen nước ik mình, hoặc mua voucher trọn gói Đầm Sen khô cũng okela lắm lận!
.
Nếu mình có đi đâu, chơi gì vui, mình về kể Tòn nghe, Tòn bắt chước đi ké với nghen!
.
[email protected]

[Đăng ký kênh Tòn, giúp Tòn bảo tồn nội dung tích cực trên Youtube nghen hôn?], dễ ẹc hà, nhấn vô đây cái là đăng ký đó đa:
.
Triệu ngàn hôn,
Híu Tòn
#damsen #damsennuoc #damsenpark #cuoituanlamgi

source