Cuối tuần đi đâu? Đi xem hát Tiều, ăn đậu hủ của người Tiều | Cuối tuần làm gì?

26/02/2022 0 By Cuối tuần làm gì?Với tinh thần cuối tuần đi đâu? thì tuần này mọi người cùng đi xem hát Tiều và ăn đậu hủ của người Tiều với Tòn nghen!
.
Hợp lý không nè, nếu mọi người xem được video này và có đi xem gì hay ho hoặc có làm gì vui về kể Tòn nghe, Tòn bắt chước đi ké với nghen!
.
[email protected]

[Đăng ký kênh Tòn, giúp Tòn bảo tồn nội dung tích cực trên Youtube nghen hôn?], dễ ẹc hà, nhấn vô đây cái là đăng ký đó đa:
.
Triệu ngàn hôn,
Híu Tòn
#hattieu #cuoituanlamgi #trieuchau #tieuchau

source