Nạp tiền điện thoại Viettel, Mobi giá rẻ cùng các loại game sử dụng đầu số 9029 cũng giá rẻ nốt. 


Hướng dẫn

Cách tạo cú pháp sms

1. Garena

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cần nạp vào web sau: https://napthe.vn/ và chọn game cần nạp.
Bước 2: Chọn sms viettel => Chọn gói nạp => Chọn "Xử lí thanh toán".

Bước 3: Copy cú pháp rồi dán vào GỬI SMS GAME 2. VNG 

* Các game khác của VNG thì lấy cú pháp gần tương tự như nhau

Bước 1: Truy cập web sau: https://pay.zing.vn/ , tìm game cần nạp và đăng nhập.
Bước 2: Chọn máy chủ, chọn nhân vật


Bước 3: Chọn "Nạp bằng SMS" => Chọn gói cần nạp => Chọn "Xác nhận"


Bước 4: Coppy cú pháp rồi dán vào GỬI SMS GAME 


3. VTC

Bước 1: Truy cập web sau: https://vtcgame.vn/nap-vcoin/qua-sms.html và đăng nhập
Bước 2: Chọn game => Chonh gói nạp => chọn "Cú pháp"


Bước 3: Coppy cú pháp rồi dán vào GỬI SMS GAME