Hot Girl Tài Chính 4.0 Lên Mạng Khoe Xe Sang Và Cái Kết | Chiêu Trò Lùa Gà Hiện Nay

26/02/2022 0 By Minh Long LegalCác nhóm đối tượng hoạt động núp bóng sàn đầu tư tài chính, chứng khoán, ngoại hối, tiền ảo hiện nay đang xuất hiện rất nhiều, đa dạng về hình thức hoạt động bằng các chiêu trò khoe khoang, sống ảo.

Việc khoe khoang của họ trên MXH chỉ đơn giản là “sống ảo” nhằm trưng ra cho người xem thấy mình là người thành đạt, giỏi giang, có kiến thức và có đủ năng lực để tư vấn, hỗ trợ cho người dùng khi tham gia. Tuy nhiên, thực tế, họ có thể là những người không có nghề nghiệp ổn định, không có kiến thức về tài chính (không biết phân biệt giữa đầu tư, đầu cơ và không biết đọc báo cáo tài chính,…) và họ cũng không hề sở hữu những thứ của cải, vật chất xa xỉ mà họ chia sẻ, tất cả chỉ là đồ thuê mượn, đồ dùng là chim mồi để dẫn dụ người tham gia.

Đặc biệt các loại hình “sàn giao dịch tài chính”này chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, đa phần các mô hình này đều hoạt động không có giấy phép.

Cho nên ai trong chúng ta cũng phải cẩn thận không được tham gia, hãy thông báo cho những người thân của chúng ta cùng biết. Để tránh bị mất tiền đáng tiếc.

#HotGirlTaiChinh #HotgirlKhoeXeMuon #SanDauTuTaiChinh #Hotboytaichinh #Chutichdom #minhlonglegal

source