LHC – Lomo Hip Hop Community | Trường THPT M.V Lomonoxop | VÒNG ONLINE | HBDC 2021

25/03/2022 0 By Highschool Best Dance CrewHBDC 2021 đã trở lại với Vòng loại Online đầu tiên=== !!! Thể lệ vòng loại Online: 1. 29 đội dự thi chọn lọc lấy top 18 đội mạnh …

source