My Weekend in Saigon Vietnam | Cuối Tuần Của Mình Ở Sài Gòn Việt Nam | Joyce Le

24/03/2022 0 By Joyce LeMy Weekend in Saigon Vietnam | Cuối Tuần Của Mình Ở Sài Gòn Việt Nam | Joyce Le
————————————
📽 subscribe:
📷 instagram:
📩 email: [email protected]

——————————-

╰ estella place – 88 song hành, district 2
╰ nguyễn huệ bookstore – 40 nguyễn huệ, district 1
╰ thanh niên restaurant – 11 nguyễn văn chiêm, district 1
╰ spice bistro – 2 thi sách, district 1

———————————————-/————-
© Bản quyền thuộc về Joyce Le
© Copyright by Joyce Le ☞ Do not Reup

source