Ngày 8/3: Sống triệt để từng giây phút | 5 phút của Chúa Thánh Thần

23/03/2022 0 By Tổng Giáo phận Sài Gòn5 phút của Chúa Thánh Thần – Suy niệm và cầu nguyện mỗi ngày Ngày 8/3: Sống triệt để từng giây phút Tổng Giám mục Víctor …

source