SÀI GÒN FUNKY | OFFICIAL MV | Dick x 2Can

23/03/2022 0 By BẠN CÓ TÀI MÀSpeacial thanks : beat by charaf997 Bài hát lấy cảm hứng từ Sài Gòn, dành cho Sài Gòn một tình yêu mãnh liệt và tuyệt đối.

source