[SÓNG TRẺ HÀ NỘI] – SỐ 40: RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG TỰ HỌC KHI HỌC ONLINE

[SÓNG TRẺ HÀ NỘI] – SỐ 40: RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG TỰ HỌC KHI HỌC ONLINE

26/02/2022 0 By Sóng Trẻ RadioKịch bản: Ngọc Ánh, Phương Hà
Dẫn chương trình: Phương Thảo, Hoàng Đạt, Ngọc Ánh
Biên tập: PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng
Kỹ thuật phòng thu: Thái Hà
Chủ nhiệm chương trình: PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng

source