Thế hệ 97- Đội Làn Sóng Trẻ | CHI HỘI THANH NIÊN VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU 05/12

15/03/2022 0 By OnismvideoVideo dành tặng Thế hệ 97- Đội Làn Sóng Trẻ 05/12 Made by Thanh Sơn LST97
Đội Làn Sóng Trẻ được thành lập vào ngày 02/12/2012, là một trong 7 Đội thuộc Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 05/12.
Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, với slogan “Kết nối tình thương, sẻ chia hy vọng”, các TNV của Làn Sóng Trẻ cũng như anh em Chi hội 05/12 luôn phấn đấu nỗ lực theo phương châm Tình nguyện tốt Học tập tốt, tự hào là “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”.
FB:
———————————–
Nguyễn Thanh Sơn – Nguyen Thanh Son
Phone: (+84) 969.750.245
Email: [email protected]
Facebook: fb.com/son.nguyen.1001

source