Thông Tin Mới Nhất Trong Sách Trắng Pi Network Cập Nhật | Thời Hạn KYC, Nhận Pi Từ DApp,…

26/02/2022 0 By VOS Channel - PI NETWORKCÁCH ĐĂNG KÝ VÀ CÀI ĐẶT PI NETWORK:
Bước 1: Cài đặt app Pi Network về điện thoại của bạn
Bước 2: Tạo tài khoản – Chọn Phone number – chọn Việt Nam
Bước 3: Nhập mã mời: “chevietvy“
Bước 4: Đọc các thông tin chi tiết và bấm tia sét đều đặn mỗi ngày. Mỗi phiên đào 24 giờ
Bước 5: Chỉnh sửa tên đúng với họ tên thật,. Lập Ví, Xác minh SĐT, Email
———
• Đăng ký ví MoMo:
• Đăng ký ví Zalopay:
• Đăng ký tài khoản ngân hàng MB Bank:
• Đăng ký tài khoản ngân hàng OCB:
• Đăng ký ví ONUS:
_____
Nhóm Pi Network:
———
Contact for work:
Email: [email protected]
———
#PiNetwork #Pi #PiNetworkMoiNhat #PiNetworkVOSChannel #VOSChannel

source