Tin Biển Đông: Mỹ-Nhật-Philippines đã hành động trước các động thái của Trung Quốc ở biển Đông| FBNC

24/03/2022 0 By FBNC VietnamTin Biển Đông: Mỹ-Nhật-Philippines đã hành động trước các động thái của Trung Quốc ở biển Đông: Trung Quốc lệnh cho quân …

source