Tin quốc tế 22/2 | Nga bắn hạ lính Ukraine xâm phạm, TT Putin lệnh họp khẩn | FBNC

27/02/2022 0 By FBNC VietnamTin quốc tế 22/2 | Nga bắn hạ lính Ukraine xâm phạm, TT Putin lệnh họp khẩn | FBNC PHÍA NGA BẮN CHẾT 5 LÍNH UKRAINE; …

source