Tin thế giới 25/1 | Hai nhóm tàu chiến Mỹ 'ồ ạt' vào Biển Đông thách thức Trung Quốc | FBNC

27/02/2022 0 By FBNC VietnamTin thế giới 25/1 | Hai nhóm tàu chiến Mỹ ‘ồ ạt’ vào Biển Đông thách thức Trung Quốc HAI NHÓM TÀU CHIẾN MỸ VÀO BIỂN …

source