TINH HOA TÀI CHÍNH || Cách thiết lập so sánh 2 cổ phiếu / thị trường trên cùng một biểu đồ Amibroker

15/03/2022 0 By Hoàng Hữu Huấn - Tinh Hoa Tài ChínhHướng dẫn cách so sánh 1 cổ phiếu với thị trường chung hoặc 2 chỉ số trên cùng một biểu đồ.
=========================================================
– Liên hệ mở tài khoản VPS liên hệ Admin: Hoàng Hữu Huấn, 0962083088 ( NAV trên 200 triệu)
– Siêu phẩm chuẩn bị xuất bản cuối tháng 7, đặt sách trước:
-Website:
-Tủ sách đầu tư:
-Room zalo mua – bán cổ phiếu:
-Room cộng đồng Tinh Hoa Tài Chính:
– Đăng ký khóa học đầu tư thực chiến:
======================================================
#Amibroker#CachSoSanhCoPhieu#TinhHoaTaiChinh

source