Tuổi học trò Part 3 – No Smoking!

23/03/2022 0 By Huy PhạmAi cũng một thời trẩu tre. Giờ những nhân vật trong đây đang là sinh viên các trường: ĐH Luật: Việt Thành, ĐH Y HN: Đại, HV Tài chính: Hùng Phú, HV Ngân hàng: Đăng Linh, ĐH FPT: Didu. Hết 🙂

source