Vietnam Idol 2015 – Những khoảnh khắc hậu trường "Sống Trẻ Từng Giây" của Top 5 & Pepsi

23/03/2022 0 By Pepsi VietnamCùng xem lại TOP 5 Vietnam Idol đã “quậy tưng” ra sao ở phía sau hậu trường MV “”Sống Trẻ Từng Giây”” với Pepsi nhé!

source